Danh mục sản phẩm


Bảng tra cứu pin, sạc cho máy ảnh

Email  Print  Bookmark and Share

Bạn vô ý làm mất pin máy ảnh? Và không biết loại pin máy mình đang dùng là gì? Hi Phụ Kiện có thể giúp bạn với bảng tra cứu pin sạc cho máy ảnh nhằm giúp bạn tiết kiệm được thời gian, thuận tiện trong việc tìm kiếm & mua sắm pin sạc cho mình.

Bảng tra cứu pin, sạc cho máy ảnh

Bảng tra cứu pin, sạc cho máy ảnh

Để TÌM KIẾM NHANH tên PIN và SẠC mà bạn đang tìm kiếm (nhấn tổ hợp phím CTRL+F rồi gõ tên máy, Enter tên pin để tìm nhanh pin, sạc)

CANON
TÊN SẢN PHẨM
MODEL
PIN
BATTERY
SẠC
CHARGER
Năm SX
DSLR DSLR DSLR DSLR
CANON EOS 10D Pin BP-511A Sạc BP-511 2003
CANON EOS 20D Pin BP-511A Sạc BP-511 2004
CANON EOS 30D Pin BP-511A Sạc BP-511 2006
CANON EOS 40D Pin BP-511A Sạc BP-511 2007
CANON EOS 50D Pin BP-511A Sạc BP-511 2008
CANON EOS 60D Pin LP-E6 Sạc LP-E6 2010
CANON EOS 70D Pin LP-E6 Sạc LP-E6 2013
CANON EOS 5D MARK I Pin BP-511A Sạc BP-511 2005
CANON EOS 5D MARK II Pin LP-E6 Sạc LP-E6 2008
CANON EOS 5D MARK III Pin LP-E6 Sạc LP-E6 2012
CANON EOS 6D Pin LP-E6 Sạc LP-E6 2012
CANON EOS 7D Pin LP-E6 Sạc LP-E6 2009
CANON EOS KISS ( REBEL - 300D ) Pin BP-511A Sạc BP-511 2003
CANON EOS KISS N ( REBEL XT - 350D ) Pin NB-2L Sạc NB-2L 2005
CANON EOS KISS X ( REBEL XTI - 400D ) Pin NB-2L Sạc NB-2L 2006
CANON EOS KISS F ( REBEL XS - 1000D ) Pin LP-E5 Sạc LP-E5 2008
CANON EOS KISS F ( REBEL XS - 1100D ) Pin LP-E10 Sạc LP-E10 2011
CANON EOS KISS X70 ( REBEL T5 - 1200D ) Pin LP-E10 Sạc LP-E10 2014
CANON EOS KISS X2 ( REBEL XSI - 450D ) Pin LP-E5 Sạc LP-E5 2008
CANON EOS KISS X3 ( REBEL T1I - 500D ) Pin LP-E5 Sạc LP-E5 2009
CANON EOS KISS X4 ( REBEL T2I - 550D ) Pin LP-E8 Sạc LP-E8 2010
CANON EOS KISS X5 ( REBEL T3I - 600D ) Pin LP-E8 Sạc LP-E8 2011
CANON EOS KISS X6 ( REBEL T4I - 650D ) Pin LP-E8 Sạc LP-E8 2012
CANON EOS KISS X7i ( REBEL T5I - 700D ) Pin LP-E8 Sạc LP-E8 2013
CANON EOS KISS ... ( REBEL SL1 - 100D ) Pin LP-E12 Sạc LP-E12 2013
MIRORLESS MIRORLESS MIRORLESS MIRORLESS
CANON EOS M Pin LP-E12 Sạc LP-E12 2012
COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT
CANON G1X Mark II Pin NB-12L Sạc NB-12L 2014
CANON G1X Pin NB-10L Sạc NB-10L 2012
CANON G16 Pin NB-10L Sạc NB-10L 2013
CANON G15 Pin NB-10L Sạc NB-10L 2012
CANON G12 Pin NB-7L Sạc NB-7L 2010
CANON G11 Pin NB-7L Sạc NB-7L 2009
CANON G10 Pin NB-7L Sạc NB-7L 2008
CANON G9 Pin NB-2L Sạc NB-2L 2007
CANON G7 Pin NB-2L Sạc NB-2L 2006
CANON G6 Pin BP-511A Sạc BP-511 2004
CANON G5 Pin BP-511A Sạc BP-511 2003
CANON G3 Pin BP-511A Sạc BP-511 2002
CANON G2 Pin BP-511A Sạc BP-511 2001
CANON G1 Pin BP-511A Sạc BP-511 2000
CANON SX50 IS Pin NB-10L Sạc NB-10L 2012
CANON SX40 IS Pin NB-10L Sạc NB-10L 2011
CANON SX30 IS Pin NB-7L Sạc NB-7L 2010
CANON SX20 IS AA Sạc pin AA 2009
CANON SX10 IS AA Sạc pin AA 2008
CANON SX1 IS AA Sạc pin AA 2008
CANON SX700 IS Pin NB-6L Sạc NB-6L 2014
CANON SX600 IS Pin NB-6L Sạc NB-6L 2014
CANON SX510 IS Pin NB-6L Sạc NB-6L 2013
CANON SX500 IS Pin NB-6L Sạc NB-6L 2012
CANON SX280 IS Pin NB-6L Sạc NB-6L 2013
CANON SX270 IS Pin NB-6L Sạc NB-6L 2013
CANON SX260 IS Pin NB-6L Sạc NB-6L 2012
CANON SX240 IS Pin NB-6L Sạc NB-6L 2012
CANON SX230 IS Pin NB-5L Sạc NB-5L 2011
CANON SX220 IS Pin NB-5L Sạc NB-5L 2011
CANON SX210 IS Pin NB-5L Sạc NB-5L 2010
CANON SX200 IS Pin NB-5L Sạc NB-5L 2009
CANON SX170 IS Pin NB-6L Sạc NB-6L 2013
CANON SX160 IS AA Sạc pin AA 2012
CANON SX150 IS AA Sạc pin AA 2011
CANON SX130 IS AA Sạc pin AA 2010
CANON SX120 IS AA Sạc pin AA 2009
CANON SX110 IS AA Sạc pin AA 2008
CANON SX100 IS AA Sạc pin AA 2007
CANON S5 IS AA Sạc pin AA 2007
CANON S3 IS AA Sạc pin AA 2006
CANON S2 IS AA Sạc pin AA 2005
CANON S1 IS AA Sạc pin AA 2004
CANON E1 AA Sạc pin AA 2008
CANON D30 Pin NB-6L Sạc NB-6L 2014
CANON D20 Pin NB-6L Sạc NB-6L 2012
CANON D10 Pin NB-6L Sạc NB-6L 2009
CANON S200 Pin NB-6L Sạc NB-6L 2014
CANON S120 Pin NB-6L Sạc NB-6L 2013
CANON S110 Pin NB-5L Sạc NB-5L 2012
CANON S100 Pin NB-5L Sạc NB-5L 2011
CANON S95 Pin NB-6L Sạc NB-6L 2010
CANON S90 Pin NB-6L Sạc NB-6L 2009
CANON S80 Pin NB-2L Sạc NB-2L 2005
CANON S70 Pin NB-2L Sạc NB-2L 2004
CANON S60 Pin NB-2L Sạc NB-2L 2004
CANON S50 Pin NB-2L Sạc NB-2L 2003
CANON S45 Pin NB-2L Sạc NB-2L 2002
CANON S40 Pin NB-2L Sạc NB-2L 2001
CANON S30 Pin NB-2L Sạc NB-2L 2001
CANON S20 Pin NB-5L Sạc NB-5L 2000
CANON S10 Pin NB-5L Sạc NB-5L 1999
CANON PowerShot N100 Pin NB-12L Sạc NB-12L 2014
CANON PowerShot N Facebook Ready Pin NB-9L Sạc NB-9L 2013
CANON PowerShot N Pin NB-9L Sạc NB-9L 2013
CANON IXUS 155 ( ELPH 150 IS) Pin NB-11L Sạc NB-11L 2014
CANON IXUS 150 ( ELPH 140 IS) Pin NB-11L Sạc NB-11L 2014
CANON IXUS 145 ( ELPH 135 IS) Pin NB-11L Sạc NB-11L 2014
CANON IXUS 265 HS( ELPH 340 HS) Pin NB-11L Sạc NB-11L 2014
CANON IXUS 255 HS( ELPH 330 HS) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2013
CANON IXUS 140( ELPH 130 ) Pin NB-11L Sạc NB-11L 2013
CANON IXUS 132 HS( ELPH 115 IS) Pin NB-11L Sạc NB-11L 2013
CANON IXUS 135 HS Pin NB-11L Sạc NB-11L 2013
CANON IXUS 500( ELPH 520 HS ) Pin NB-9L Sạc NB-9L 2012
CANON IXY 50S( IXUS 1000 HS - SD4500 IS ) Pin NB-9L Sạc NB-9L 2010
CANON IXY 30S( IXUS 300 HS - SD4000 IS ) Pin NB-6L Sạc NB-6L 2010
CANON IXY 31S( IXUS 310 HS - ELPH 500 HS ) Pin NB-6L Sạc NB-6L
CANON IXY 10S( IXUS 210 IS - SD3500 IS ) Pin NB-6L Sạc NB-6L 2010
CANON IXY 200F( IXUS 105 IS - SD1300 IS ) Pin NB-6L Sạc NB-6L 2010
CANON IXY 400F( IXUS 130 IS - SD1400 IS ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2010
CANON IXY 220 IS( IXUS 120 IS - SD940 IS ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2009
CANON IXY 930 IS( IXUS 200 IS - SD980 IS ) Pin NB-6L Sạc NB-6L 2009
CANON IXY 510 IS( IXUS 110 IS - SD960 IS ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2009
CANON IXY 210 IS( IXUS 100 IS - SD780 IS ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2009
CANON IXY 110 IS( IXUS 95 IS - SD1200 IS ) Pin NB-6L Sạc NB-6L 2009
CANON IXY 920 IS( IXUS 870 IS - SD880 IS ) Pin NB-5L Sạc NB-5L 2008
CANON IXY 910 IS( IXUS 860 IS - SD870 IS ) Pin NB-5L Sạc NB-5L 2007
CANON IXY 900 IS( IXUS 850 IS - SD800 IS ) Pin NB-5L Sạc NB-5L 2006
CANON IXY 830 IS( IXUS 990 IS - SD970 IS ) Pin NB-5L Sạc NB-5L 2009
CANON IXY 820 IS( IXUS 970 IS - SD890 IS ) Pin NB-5L Sạc NB-5L 2008
CANON IXY 810 IS( IXUS 950 IS - SD850 IS ) Pin NB-5L Sạc NB-5L 2007
CANON IXY 800 IS( IXUS 800 IS - SD700 IS ) Pin NB-5L Sạc NB-5L 2006
CANON IXY 700( IXUS 750 - SD550 ) Pin NB-3L Sạc NB-3L 2005
CANON IXY 600( IXUS 700 - SD500 ) Pin NB-3L Sạc NB-3L 2005
CANON IXY 400( IXUS 400 - SD400 ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2005
CANON IXY 410F( IXUS 220 - ELPH 300 HS) Pin NB-4L Sạc NB-4L
CANON IXY 420( IXUS 240 - ELPH 320 HS ) Pin NB-11L Sạc NB-11L
CANON IXY 430( IXUS 245 ) Pin NB-11L Sạc NB-11L
CANON IXY 25 IS( IXUS 85 IS - SD770 IS ) Pin NB-6L Sạc NB-6L 2008
CANON IXY 20 IS( IXUS 80 IS - SD1100 IS ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2008
CANON IXY 10 IS( IXUS 70 IS - SD1000 IS ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2007
CANON IXY 95 IS( IXUS 90 IS - SD790 IS ) Pin NB-5L Sạc NB-5L 2008
CANON IXY 90 IS( IXUS 75 - SD750 ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2007
CANON IXY 80 IS( IXUS 65 - SD630 ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2006
CANON IXY 70 IS( IXUS 60 - SD600 ) Pin NB-4L Sạc NB-4L
2006
CANON IXY 60( IXUS 55 - SD450 ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2005
CANON IXY 55( IXUS 50 - SD400 ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2005
CANON IXY 50( IXUS 40 - SD300 ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2004
CANON IXY 40( IXUS 30 - SD200 ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2004
CANON IXY 30a ( IXUS IIs - SD110 ) Pin NB-3L Sạc NB-3L 2004
CANON IXY 3000 IS( IXUS 980 IS - SD990 IS ) Pin NB-5L Sạc NB-5L 2008
CANON IXY 2000 IS( IXUS 960 IS - SD950 IS ) Pin NB-5L Sạc NB-5L 2007
CANON IXY 1000( IXUS 900 Ti - SD900 ) Pin NB-5L Sạc NB-5L 2006
CANON IXY L3( IXUS izoom - SD30 ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2005
CANON IXY L4( IXUS I7 zoom - SD40 ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2006
CANON IXY Wireless( IXUS wireless - SD430 ) Pin NB-4L Sạc NB-4L 2005
CANON A2500 Pin NB-11L Sạc NB-11L 2013
CANON A1400 AA Sạc pin AA 2013
CANON A3500 IS Pin NB-11L Sạc NB-11L 2013
CANON A810 AA Sạc pin AA 2012
CANON A1300 AA Sạc pin AA 2012
CANON A2300 Pin NB-11L Sạc NB-11L 2012
CANON A2400 IS Pin NB-11L Sạc NB-11L 2012
CANON A3400 IS Pin NB-11L Sạc NB-11L 2012
CANON A4000 IS Pin NB-11L Sạc NB-11L 2012
CANON A2200 Pin NB-8L Sạc NB-8L 2011
CANON A1200 AA Sạc pin AA 2011
CANON A3300 IS Pin NB-8L Sạc NB-8L 2011
CANON A3200 IS Pin NB-8L Sạc NB-8L 2011
CANON A800 AA Sạc pin AA 2011
CANON A3100 IS Pin NB-8L Sạc NB-8L 2010
CANON A3000 IS Pin NB-8L Sạc NB-8L 2010
CANON A2100 IS AA Sạc pin AA 2009
CANON A2000 IS AA Sạc pin AA 2008
CANON A1100 IS AA Sạc pin AA 2009
CANON A1000 IS AA Sạc pin AA 2008
CANON A495 AA Sạc pin AA 2010
CANON A490 AA Sạc pin AA 2010
CANON A480 AA Sạc pin AA 2009
CANON A470 AA Sạc pin AA 2008
CANON A450 AA Sạc pin AA 2007
CANON A590 IS AA Sạc pin AA 2008
CANON A580 AA Sạc pin AA 2008
CANON A570 IS AA Sạc pin AA 2007
CANON A720 IS AA Sạc pin AA 2007
CANON A710 IS AA Sạc pin AA 2006
CANON A700 AA Sạc pin AA 2006
CANON A460 AA Sạc pin AA 2007
CANON A430 AA Sạc pin AA 2006
CANON A420 AA Sạc pin AA 2006
CANON A410 AA Sạc pin AA 2005
CANON A400 AA Sạc pin AA 2004
CANON A310 AA Sạc pin AA 2004
CANON A300 AA Sạc pin AA 2003
CANON A200 AA Sạc pin AA 2002
CANON A560 AA Sạc pin AA 2007
CANON A550 AA Sạc pin AA 2007
CANON A540 AA Sạc pin AA 2006
CANON A530 AA Sạc pin AA 2006
CANON A520 AA / Pin NB-5L AA / Sạc NB-5L 2005
CANON A510 AA Sạc pin AA 2005
CANON TX1 Pin NB-4L
Sạc NB-4L 2007
CANON A650 IS AA Sạc pin AA 2007
CANON A640 AA Sạc pin AA 2006
CANON A630 AA Sạc pin AA 2006
CANON A620 AA Sạc pin AA 2005
CANON A610 AA Sạc pin AA 2005
CANON PRO1 Pin BP-511A Sạc BP-511 2004
CANON A100 AA Sạc pin AA 2002
CANON A95 AA Sạc pin AA 2004
CANON A90 AA Sạc pin AA
CANON A85 AA Sạc pin AA 2004
CANON A80 AA Sạc pin AA 2003
CANON A75 AA Sạc pin AA 2004
CANON A70 AA Sạc pin AA 2003
CANON A60 AA Sạc pin AA 2003
CANON A50 AA / Pin NB-5L AA / Sạc NB-5L 1999
CANON A40 AA Sạc pin AA 2002
CANON A30 AA Sạc pin AA 2002
CANON A20 AA Sạc pin AA 2001
CANON A10 AA Sạc pin AA 2001
CANON A5 Zoom Pin NB-5L Sạc NB-5L 1999
CANON A5 Pin NB-5L Sạc NB-5L 1998
CANON SD40 Pin NB-4L Sạc NB-4L 2006
CANON SD20 Pin NB-3L Sạc NB-3L 2004
CANON SD10 Pin NB-3L Sạc NB-3L 2003
CANON S500 Pin NB-1L Sạc NB-1L 2004
CANON S410 Pin NB-1L Sạc NB-1L 2004
CANON S400 Pin NB-1L Sạc NB-1L 2003
CANON S330 Pin NB-1L Sạc NB-1L 2002
CANON S300 Pin NB-1L Sạc NB-1L 2001
CANON S230 Pin NB-1L Sạc NB-1L 2002
CANON S200 Pin NB-1L Sạc NB-1L 2002
CANON S110 Pin NB-1L Sạc NB-1L 2001
CANON S100 Pin NB-1L Sạc NB-1L 2000
NIKON
TÊN SẢN PHẨM
MODEL
PIN
BATTERY
SẠC
CHARGER
Năm SX
DSLR DSLR DSLR DSLR
NIKON D7000 Pin EN-EL15 Sạc EN-EL15 2010
NIKON D7100 Pin EN-EL15 Sạc EN-EL15 2013
NIKON DF Pin EN-EL14 Sạc EN-EL14 2013
NIKON D3100 Pin EN-EL14 Sạc EN-EL14 2010
NIKON D3200 Pin EN-EL14 Sạc EN-EL14 2012
NIKON D3300 Pin EN-EL14 Sạc EN-EL14 2014
NIKON D5000 Pin EN-EL9 Sạc EN-EL14 2009
NIKON D5100 Pin EN-EL14 Sạc EN-EL14 2011
NIKON D5200 Pin EN-EL14 Sạc EN-EL14 2012
NIKON D5300 Pin EN-EL14 Sạc EN-EL14 2013
NIKON D4s Pin EN-EL18 Sạc EN-EL18 2014
NIKON D4 Pin EN-EL18 Sạc EN-EL18 2012
NIKON D3S Pin EN-EL4 Sạc EN-EL4 2009
NIKON D300S Pin EN-EL3e Sạc EN-EL3e 2009
NIKON D3000 Pin EN-EL9 Sạc EN-EL9 2009
NIKON D5000 Pin EN-EL9 Sạc EN-EL9 2009
NIKON D3X Pin EN-EL4 Sạc EN-EL4 2008
NIKON D90 Pin EN-EL3e Sạc EN-EL3e 2008
NIKON D800E Pin EN-EL15 Sạc EN-EL15 2012
NIKON D800 Pin EN-EL15 Sạc EN-EL15 2012
NIKON D700 Pin EN-EL3e Sạc EN-EL3e 2008
NIKON D600 Pin EN-EL15 Sạc EN-EL15 2012
NIKON D610 Pin EN-EL15 Sạc EN-EL15 2013
NIKON D60 Pin EN-EL9 Sạc EN-EL9 2008
NIKON D300 Pin EN-EL3e Sạc EN-EL3e
2007
NIKON D3 Pin EN-EL4 Sạc EN-EL4 2007
NIKON D40X Pin EN-EL9 Sạc EN-EL9 2007
NIKON D40 Pin EN-EL9 Sạc EN-EL9 2006
NIKON D80 Pin EN-EL3e Sạc EN-EL3e 2006
NIKON D90 Pin EN-EL3e Sạc EN-EL3e 2008
NIKON D2Xs Pin EN-EL4 Sạc EN-EL4 2006
NIKON D200 Pin EN-EL3e Sạc EN-EL3e 2005
NIKON D70S Pin EN-EL3e Sạc EN-EL3e 2005
NIKON D50 Pin EN-EL3e Sạc EN-EL3e 2005
NIKON D2Hs Pin EN-EL4 Sạc EN-EL4 2005
NIKON D2X Pin EN-EL4 Sạc EN-EL4 2004
NIKON D70 Pin EN-EL3e Sạc EN-EL3e 2003
NIKON D2H Pin EN-EL4 Sạc EN-EL4 2002
NIKON D100 Pin EN-EL3e Sạc EN-EL3e 2002
NIKON D1X Pin EN-EL4 Sạc EN-EL4 2001
NIKON D1H Pin EN-EL4 Sạc EN-EL4 2001
NIKON D1 Pin EN-EL4 Sạc EN-EL4 1999
MIRRORLESS MIRRORLESS MIRRORLESS MIRRORLESS
NIKON 1 S2 Pin EN-EL22 Sạc EN-EL22 2014
NIKON 1 S1 Pin EN-EL20 Sạc EN-EL20 2013
NIKON 1 J1 Pin EN-EL20 Sạc EN-EL20 2011
NIKON 1 J2 Pin EN-EL20 Sạc EN-EL20 2012
NIKON 1 J3 Pin EN-EL20 Sạc EN-EL20 2013
NIKON 1 J4 Pin EN-EL22 Sạc EN-EL22 2014
NIKON 1 V1 Pin EN-EL15 Sạc EN-EL15 2011
NIKON 1 V2 Pin EN-EL21 Sạc EN-EL21 2012
NIKON 1 V3 Pin EN-EL20 Sạc EN-EL20 2014
NIKON 1 AW1 Pin EN-EL20 Sạc EN-EL20 2013
COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT
NIKON AW100 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2011
NIKON AW110 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2013
NIKON AW120 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2014
NIKON S30 AA Sạc pin AA 2012
NIKON S32 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2014
NIKON S9700 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2014
NIKON S6800 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2014
NIKON S5300 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2014
NIKON S3600 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2014
NIKON A Pin EN-EL20 Sạc EN-EL20 2013
NIKON S8100 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2010
NIKON S8200 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2011
NIKON S9100 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2011
NIKON S9300 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2012
NIKON S9400 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12
NIKON S9500 Pin EN-EL12
Sạc EN-EL12 2013
NIKON S100 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2011
NIKON S80 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2010
NIKON S810C Pin EN-EL23 MH-67 2014
NIKON S800C Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2012
NIKON S1100pj Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2010
NIKON S5100 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2010
NIKON S5200 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2013
NIKON S4300 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2012
NIKON S4000 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2010
NIKON S4100 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2011
NIKON S3100 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2011
NIKON S3000 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2010
NIKON S3300 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2012
NIKON S3500 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2013
NIKON S8000 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2010
NIKON S6100 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2011
NIKON S6200 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2011
NIKON S6300 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2012
NIKON S6400 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2012
NIKON S6500 Pin EN-EL19 Sạc EN-EL19 2013
NIKON S6000 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2010
NIKON S1200pj Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2011
NIKON S1000pj Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2009
NIKON S70 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2009
NIKON S640 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2009
NIKON S570 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2009
NIKON S230 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2009
NIKON S220 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2009
NIKON S620 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2009
NIKON S630 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2009
NIKON S610 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2008
NIKON S60 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2008
NIKON S560 Pin EN-EL11 Sạc EN-EL11 2008
NIKON S710 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2008
NIKON S610c Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2008
NIKON S52 Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2008
NIKON S52c Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2008
NIKON S550 Pin EN-EL11 Sạc EN-EL11 2008
NIKON S600 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2008
NIKON S520 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2008
NIKON S210 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2008
NIKON S510 Pin EN-EL10
Sạc EN-EL10 2007
NIKON S200 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2007
NIKON S500 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2007
NIKON S50 Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2007
NIKON S700 Pin EN-EL10 Sạc EN-EL10 2007
NIKON S31 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2013
NIKON S51 Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2007
NIKON S51c Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2007
NIKON S50c Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2007
NIKON S10 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2006
NIKON S9 Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2006
NIKON S7c Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2006
NIKON S6 Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2006
NIKON S5 Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2006
NIKON S4 AA Sạc pin AA 2005
NIKON S3 Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2005
NIKON S2 Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2005
NIKON S01 Pin EN-EL11 Sạc EN-EL11 2012
NIKON S02 Pin EN-EL11 Sạc EN-EL11 2013
NIKON S1 Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2005
NIKON L610 AA Sạc pin AA 2012
NIKON L810 AA Sạc pin AA 2012
NIKON L820 AA Sạc pin AA 2013
NIKON L830 AA Sạc pin AA 2014
NIKON L320 AA Sạc pin AA 2013
NIKON L26 AA Sạc pin AA 2012
NIKON L28 AA Sạc pin AA 2013
NIKON L20 AA Sạc pin AA 2009
NIKON L19 AA Sạc pin AA 2009
NIKON L120 AA Sạc pin AA 2011
NIKON L110 AA Sạc pin AA 2010
NIKON L24 AA Sạc pin AA 2011
NIKON L22 AA Sạc pin AA 2010
NIKON L21 AA Sạc pin AA 2010
NIKON L100 AA Sạc pin AA 2009
NIKON L16 AA Sạc pin AA 2008
NIKON L18 AA Sạc pin AA
2008
NIKON L15 AA Sạc pin AA 2007
NIKON L14 AA Sạc pin AA 2007
NIKON L12 AA Sạc pin AA 2007
NIKON L11 AA Sạc pin AA 2007
NIKON L10 AA Sạc pin AA 2007
NIKON L6 AA Sạc pin AA 2006
NIKON L5 AA Sạc pin AA 2006
NIKON L4 AA Sạc pin AA 2006
NIKON L1 AA Sạc pin AA 2005
NIKON L3 AA Sạc pin AA 2006
NIKON L2 AA Sạc pin AA 2006
NIKON P2 Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2005
NIKON P1 Pin EN-EL8 Sạc EN-EL8 2005
NIKON P60 AA Sạc pin AA 2008
NIKON P50 AA Sạc pin AA 2007
NIKON P3 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2006
NIKON P4 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2006
NIKON P6000 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2008
NIKON P100 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2010
NIKON P90 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2009
NIKON P80 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2008
NIKON P7000 Pin EN-EL14 Sạc EN-EL14 2010
NIKON P7100 Pin EN-EL14 Sạc EN-EL14 2011
NIKON P7700 Pin EN-EL14 Sạc EN-EL14 2012
NIKON P7800 Pin EN-EL14 Sạc EN-EL14 2013
NIKON P340 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2014
NIKON P330 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2013
NIKON P310 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2012
NIKON P300 Pin EN-EL12 Sạc EN-EL12 2011
NIKON P500 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2011
NIKON P510 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2012
NIKON P520 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2013
NIKON P530 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2014
NIKON P600 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2014
NIKON P5100 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2007
NIKON P5000 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2007
NIKON 4600 AA Sạc pin AA 2005
NIKON 5600 AA Sạc pin AA 2005
NIKON 7900 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2005
NIKON 7600 AA Sạc pin AA 2005
NIKON 5900 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2005
NIKON 8800 EN-EL7 MH-56 2004
NIKON 4800 EN-EL1 Sạc EN-EL1 2004
NIKON 8400 EN-EL7 MH-56 2004
NIKON 4100 AA Sạc pin AA 2004
NIKON 5200 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2004
NIKON 4200 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5
2004
NIKON 8700 EN-EL1 Sạc EN-EL1 2004
NIKON 2200 AA Sạc pin AA 2004
NIKON 3200 AA Sạc pin AA 2004
NIKON 3700 Pin EN-EL5 Sạc EN-EL5 2003
NIKON 5400 EN-EL1 Sạc EN-EL1 2003
NIKON 3100 AA Sạc pin AA 2003
NIKON SQ EN-EL2 MH-60 2003
NIKON 2100 AA Sạc pin AA 2003
NIKON 3500 EN-EL2 MH-60 2002
NIKON 4300 EN-EL1 Sạc EN-EL1 2002
NIKON 2000 AA Sạc pin AA 2002
NIKON 4500 EN-EL1 Sạc EN-EL1 2002
NIKON 5700 EN-EL1 Sạc EN-EL1 2002
NIKON 2500 EN-EL2 MH-60 2002
NIKON 5000 EN-EL1 Sạc EN-EL1 2001
NIKON 885 2CR5 2CR5 charger 2001
NIKON 995 EN-EL1 Sạc EN-EL1 2001
NIKON 775 EN-EL1 Sạc EN-EL1 2001
NIKON 880 2CR5 2CR5 charger 2000
NIKON 990 AA Sạc pin AA 2000
NIKON 800 AA Sạc pin AA 1999
NIKON 950 AA Sạc pin AA 1999
NIKON 700 AA Sạc pin AA 1999
NIKON 900s AA Sạc pin AA
1998
NIKON 900 AA Sạc pin AA 1998
NIKON 600 AA Sạc pin AA 1998
NIKON 100 AA Sạc pin AA 1997
NIKON 300 AA Sạc pin AA 1997
SONY
TÊN SẢN PHẨM
MODEL
PIN
BATTERY
SẠC
CHARGER
Năm SX
DSLR DSLR DSLR DSLR
Sony SLT-A77 II Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2014
Sony SLT-A58 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2013
Sony SLT-A99 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2012
Sony SLT-A37 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2012
Sony SLT-A57 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2012
Sony SLT-A77 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2011
Sony SLT-A65 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2011
Sony SLT-A35 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2011
Sony SLT-A55 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2010
Sony SLT-A33 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2010
Sony Alpha DSLR-A580 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2010
Sony Alpha DSLR-A560 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2010
Sony Alpha DSLR-A390 Pin NP-FH50 Sạc NP-FH50 2010
Sony Alpha DSLR-A290 Pin NP-FH50 Sạc NP-FH50 2010
Sony Alpha DSLR-A450 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2010
Sony Alpha DSLR-A850 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2009
Sony Alpha DSLR-A500 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2009
Sony Alpha DSLR-A550 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2009
Sony Alpha DSLR-A380 Pin NP-FH50 Sạc NP-FH50 2009
Sony Alpha DSLR-A330 Pin NP-FH50 Sạc NP-FH50 2009
Sony Alpha DSLR-A230 Pin NP-FH50 Sạc NP-FH50 2009
Sony Alpha DSLR-A900 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2008
Sony Alpha DSLR-A350 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2008
Sony Alpha DSLR-A300 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2008
Sony Alpha DSLR-A200 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2008
Sony Alpha DSLR-A700 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2007
Sony Alpha DSLR-A100 Pin NP-FM500H Sạc NP-FM500H 2006
MIRRORLESS MIRRORLESS MIRRORLESS MIRRORLESS
Sony Alpha 7S Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2014
Sony Alpha A6000 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2014
Sony Alpha A5000 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2014
Sony Alpha 7R Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2013
Sony Alpha 7 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2013
Sony Alpha A3000 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2013
Sony Alpha NEX-5T Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2013
Sony Alpha NEX-3N Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2013
Sony Alpha NEX-6 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2012
Sony Alpha NEX-F3 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2012
Sony Alpha NEX-5N Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2011
Sony Alpha NEX-7 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2011
Sony Alpha NEX-C3 Pin NP-FW50
Sạc NP-FW50 2011
Sony Alpha NEX-5 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2010
Sony Alpha NEX-3 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2010
Sony Alpha A3500 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50
COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 III Pin NP-BX1 Sạc NP-BX1 2014
Sony Cyber-Shot DSC-W800 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2014
Sony Cyber-Shot DSC-WX350 Pin NP-BX1 Sạc NP-BX1 2014
Sony Cyber-Shot DSC-H400 2014
Sony Cyber-Shot DSC-H300 2014
Sony Cyber-Shot DSC-HX400V Pin NP-BX1 Sạc NP-BX1 2014
Sony Cyber-Shot DSC-W830 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2014
Sony Cyber-Shot DSC-W810 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2014
Sony Cyber-Shot DSC-RX10 Pin NP-FW50 Sạc NP-FW50 2013
Sony Cyber-Shot DSC-QX10 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2013
Sony Cyber-Shot DSC-QX100 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2013
Sony Cyber-Shot DSC-RX1R Pin NP-BX1 Sạc NP-BX1 2013
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 II Pin NP-BX1 Sạc NP-BX1 2013
Sony Cyber-Shot DSC-HX50V Pin NP-BX1 Sạc NP-BX1 2013
Sony Cyber-Shot DSC-HX300 2013
Sony Cyber-Shot DSC-WX300 Pin NP-BX1 Sạc NP-BX1 2013
Sony Cyber-Shot DSC-TX30 2013
Sony Cyber-Shot DSC-WX80 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2013
Sony Cyber-Shot DSC-TF1 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2013
Sony Cyber-Shot DSC-H200 AA Sạc pin AA 2013
Sony Cyber-Shot DSC-W730 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2013
Sony Cyber-Shot DSC-W710 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2013
Sony Cyber-Shot DSC-RX1 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 Pin NP-BX1 Sạc NP-BX1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-H90 Pin NP-BG1 Sạc NP-BG1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-HX200V Pin NP-FH50 Sạc NP-FH50 2012
Sony Cyber-Shot DSC-HX30V Pin NP-BG1 Sạc NP-BG1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V Pin NP-BG1 Sạc NP-BG1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V Pin NP-BG1 Sạc NP-BG1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-W690 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-TX66 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-TX20 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-TX200V Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-W610 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-W620 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-W650 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2012
Sony Cyber-Shot DSC-WX30 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-TX55 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-W550 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-HX9V Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-HX100V Pin NP-FH50 Sạc NP-FH50 2011
Sony Cyber-Shot DSC-TX100V Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-TX10 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-HX7V Pin NP-BG1 Sạc NP-BG1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-WX10 Pin NP-BG1 Sạc NP-BG1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-WX9 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-W510 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-W530 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-W560 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-W570 Pin NP-BN1 Pin NP-BN1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-T110 Pin NP-BG1 Sạc NP-BG1 2011
Sony Cyber-Shot DSC-H70 Pin NP-BG1 Sạc NP-BG1 2011

Trong trường hợp nếu không có model trong danh sách trên, bạn có thể liên hệ với Hi Phụ Kiện qua số hotline 0915 36 34 37 - 0912 93 92 94 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Chúc bạn một ngày vui vẻ!


Bài viết xem thêm