Danh mục sản phẩm


Sạc Panasonic BCF10E for

 • Sạc Panasonic BCF10E for

Sạc Panasonic BCF10E for


Giá bán: 170.000đ
Số lượng
Hướng dẫn mua hàng


Bảo hành: 12 tháng ( 1 đổi 1 )
Thông tin chung

- Hãng sản xuất : Pisen

- Tên sản phẩm : Sạc Panasonic BCF10E for

- Chuẩn Pin sạc : LI -ON

- Loại pin hỗ trợ : Panasonic BCG10 , BCG10E , BCK7 , BCk7e , BCF10 , BCF10E , BCT13


Sạc Panasonic BCF10E for

Mua sạc Panasonic BCF10E for chất lượng tại Hiphukien.com

Sạc Panasonic BCF10E for tương thích :

 • Panasonic Lumix DMC-F2 Series: 
  DMC-F2  DMC-F2K  DMC-F2P DMC-F2S 

  Panasonic Lumix DMC-FS3 Series:
  DMC-F3  DMC-F3K DMC-F3P  DMC-F3S 

  Panasonic Lumix DMC-FH1 Series:
  DMC-FH1 DMC-FH1A  DMC-FH1D  DMC-FH1GK DMC-FH1K  DMC-FH1P  DMC-FH1S 
 • Panasonic Lumix DMC-FH3 Series: 
  DMC-FH3  DMC-FH3A  DMC-FH3GK DMC-FH3K  DMC-FH3P  DMC-FH3R DMC-FH3S
 • Panasonic Lumix DMC-FH20 Series: 
  DMC-FH20  DMC-FH20A DMC-FH20K  DMC-FH20P  DMC-FH20R DMC-FH20S  
 • Panasonic Lumix DMC-FH22 Series:
  DMC-FH22  DMC-FH22GK DMC-FH22K  DMC-FH22R  DMC-FH22S 
 • Panasonic Lumix DMC-FP8 Series: 
  DMC-FP8  DMC-FP8A  DMC-FP8G DMC-FP8GK  DMC-FP8K  DMC-FP8N 
  DMC-FP8P  DMC-FP8R  DMC-FP8S DMC-FP8V  
 • Panasonic Lumix DMC-FS4 Series:
  DMC-FS4  DMC-FS4EB DMC-FS4EF  DMC-FS4EG  DMC-FS4EP 
  DMC-FS4GC  DMC-FS4GJ  DMC-FS4GN DMC-FS4GH  DMC-FS4PR  DMC-FS4PU 
 • Panasonic Lumix DMC-FS6 Series:
  DMC-FS6  DMC-FS6A  DMC-FS6GK  DMC-FS6K  DMC-FS6P  DMC-FS6R DMC-FS6S   
  DMC-FS6EB-K  DMC-FS6EB-S DMC-FS6EB-A  DMC-FS6EB-R  DMC-FS6EB-P DMC-FS6PC  
 • Panasonic Lumix DMC-FS7 Series: 
  DMC-FS7  DMC-FS7A DMC-FS7G  DMC-FS7GK   DMC-FS7K DMC-FS7P DMC-FS7R  DMC-FS7EB-K 
  DMC-FS7EB-S  DMC-FS7EB-P  DMC-FS7PC 
 • Panasonic Lumix DMC-FS8 Series: 
  DMC-FS8  DMC-FS8P  
 • Panasonic Lumix DMC-FS10 Series: 
  DMC-FS10 DMC-FS10A  DMC-FS10D  DMC-FS10K DMC-FS10P  DMC-FS10S  
 • Panasonic Lumix DMC-FS11 Series: 
  DMC-FS11 DMC-FS11A  DMC-FS11K  DMC-FS11P DMC-FS11R  DMC-FS11S  
 • Panasonic Lumix DMC-FS12 Series: 
  DMC-FS12 DMC-FS12GK DMC-FS12A, DMC-FS12G, DMC-FS12K, DMC-FS12P, DMC-FS12S 

  Panasonic Lumix DMC-FS15 Series: 
  DMC-FS15  DMC-FS15A DMC-FS15GK   DMC-FS15EB-K  DMC-FS15EB-S DMC-FS15EB-A  DMC-FS15K  DMC-FS15S 
 • Panasonic Lumix DMC-FS25 Series:
  DMC-FS25  DMC-FS25GK   DMC-FS25K DMC-FS25N  DMC-FS25S  
 • Panasonic Lumix DMC-FS30 Series: 
  DMC-FS30 DMC-FS30A  DMC-FS30K  DMC-FS30R DMC-FS30S  DMC-FS30V  
 • Panasonic Lumix DMC-FS33 Series: 
  DMC-FS33 DMC-FS33K  DMC-FS33R  DMC-FS33S 
 • Panasonic Lumix DMC-FS42 Series:
  DMC-FS42K, DMC-FS42P, DMC-FS42S DMC-FS42  
 • Panasonic Lumix DMC-FS62 Series: 
  DMC-FS62,DMC-FS62A, DMC-FS62K, DMC-FS62P, DMC-FS62R, DMC-FS62S
 • Panasonic Lumix DMC-FT1 Series: 
  DMC-FT1 DMC-FT1A  DMC-FT1D  DMC-FT1G DMC-FT1GC  DMC-FT1GJ  DMC-FT1S DMC-FT1EB-S  DMC-FT1EB-A 
 • Panasonic Lumix DMC-FT2 Series: 
  DMC-FT2 DMC-FT2S  DMC-FT2A  DMC-FT2D DMC-FT2Y  
 • Panasonic Lumix DMC-FX40 Series:
  DMC-FX40  DMC-FX40K DMC-FX40N  DMC-FX40P  DMC-FX40R DMC-FX40S  DMC-FX40W  DMC-FX40EB-K 
  DMC-FX40EB-R  DMC-FX40EB-S  
 • Panasonic Lumix DMC-FX48 Series:
  DMC-FX48 DMC-FX48GK  DMC-FX48K  DMC-FX48N DMC-FX48P  DMC-FX48R  DMC-FX48W DMC-FX48S  
 • Panasonic Lumix DMC-FX550 Series:
  DMC-FX550  DMC-FX550K DMC-FX550N  DMC-FX550S   DMC-FX550EB-K DMC-FX550EB-S  
 • Panasonic Lumix DMC-FX580 Series:
  DMC-FX580  DMC-FX580GK  DMC-FX580K  DMC-FX580N  DMC-FX580S 
 • Panasonic Lumix DMC-FX60 Series:
  DMC-FX60  DMC-FX60A  DMC-FX60K DMC-FX60N  DMC-FX60P  DMC-FX60S DMC-FX60V  
 • Panasonic Lumix DMC-FX65 Series:
  DMC-FX65  DMC-FX65A DMC-FX65GK  DMC-FX65K  DMC-FX65P DMC-FX65S  DMC-FX65V  DMC-FX65W 
 • Panasonic Lumix DMC-FS66 Series:
  DMC-FX66  DMC-FX66S  DMC-FX66K DMC-FX66A  DMC-FX66N  DMC-FX66P DMC-FX66V  
 • Panasonic Lumix DMC-FS68 Series:
  DMC-FX68  DMC-FX68A DMC-FX68K  DMC-FX68N  DMC-FX68P DMC-FX68S  DMC-FX68V  
 • Panasonic Lumix DMC-TS1 Series:
  DMC-TS1 DMC-TS1A  DMC-TS1GK   DMC-TS1G DMC-TS1GH  DMC-TS1D  DMC-TS1S

  Panasonic Lumix DMC-FT1 Series:
  DMC-FT1SG  
 • Panasonic Lumix DMC-TS2 Series:
  DMC-TS2 DMC-TS2A DMC-TS2D  DMC-TS2S  DMC-TS2Y
 • Panasonic Lumix DMC-ZR1, DMCZR1
 • Panasonic Lumix DMC-ZS1, DMCZS1
 • Panasonic Lumix DMC-ZS3, DMCZS3
 • Panasonic Lumix DMC-ZX1, DMCZX1
 • Panasonic Lumix DMC-ZR1S, DMCZR1S
 • Panasonic Lumix DMC-ZR1K, DMCZR1K
 • Panasonic Lumix DMC-ZR1A, DMCZR1A
 • Panasonic Lumix DMC-ZR1R, DMCZR1R
 • Panasonic Lumix DMC-ZS1S, DMCZS1S
 • Panasonic Lumix DMC-ZS1K, DMCZS1K
 • Panasonic Lumix DMC-ZS1A, DMCZS1A
 • Panasonic Lumix DMC-ZS1R, DMCZS1R
 • Panasonic Lumix DMC-ZS3S, DMCZS3S
 • Panasonic Lumix DMC-ZS3K, DMCZS3K
 • Lumix DMC-S3 Lumix DMC-FS16 Lumix DMC-FS18 Lumix DMC-FS35 Lumix DMC-FS37 Lumix DMC-FX77 DMC-FH5 DMC-S1 Lumix DMC-FH2 Lumix DMC-FH25 Lumix DMC-FH27 Lumix DMC-FH27K Lumix DMC-FH27S Lumix DMC-FH5 Lumix DMC-FP5 Lumix DMC-FP7 Lumix DMC-FS16 Lumix DMC-FS18 Lumix DMC-FS35 Lumix DMC-FS37 Lumix DMC-FX77 Lumix DMC-FX78 Lumix DMC-FX77 Lumix DMC-FX77A Lumix DMC-FX77K Lumix DMC-FX77N Lumix DMC-FX77P Lumix DMC-FX77S Lumix DMC-FX77W Lumix DMC-FX78 Lumix DMC-FX78A Lumix DMC-FX78K Lumix DMC-FX78N Lumix DMC-FX78P Lumix DMC-FX78S Lumix DMC-FX78W Lumix DMC-FH27 Lumix DMC-FH27K Lumix DMC-FH27R Lumix DMC-FH27S Lumix DMC-FS37 Lumix DMC-FS37K Lumix DMC-FS37R Lumix DMC-FS37S Lumix DMC-FH25 Lumix DMC-FH25A Lumix DMC-FH25K Lumix DMC-FH25R Lumix DMC-FH25S Lumix DMC-FH25V Lumix DMC-FS35 Lumix DMC-FS35A Lumix DMC-FS35K Lumix DMC-FS35R Lumix DMC-FS35S Lumix DMC-FS35V Lumix DMC-FH24 Lumix DMC-FH2 Lumix DMC-FH2A Lumix DMC-FH2K Lumix DMC-FH2P Lumix DMC-FH2R Lumix DMC-FH2S Lumix DMC-FS16 Lumix DMC-FS16A Lumix DMC-FS16K Lumix DMC-FS16P Lumix DMC-FS16R Lumix DMC-FS16S Lumix DMC-FH5 Lumix DMC-FH5K Lumix DMC-FH5N Lumix DMC-FH5P Lumix DMC-FH5S Lumix DMC-FH5V Lumix DMC-FS18 Lumix DMC-FS18K Lumix DMC-FS18N Lumix DMC-FS18P Lumix DMC-FS18S Lumix DMC-FS18V Lumix DMC-FP5 Lumix DMC-FP5A Lumix DMC-FP5G Lumix DMC-FP5K Lumix DMC-FP5P Lumix DMC-FP5S Lumix DMC-FP7 Lumix DMC-FP7A Lumix DMC-FP7K Lumix DMC-FP7N Lumix DMC-FP7P Lumix DMC-FP7R Lumix DMC-FP7S Lumix DMC-S1 Lumix DMC-S1A Lumix DMC-S1K Lumix DMC-S1N Lumix DMC-S1P Lumix DMC-S1PA Lumix DMC-S1S Lumix DMC-S1W Lumix DMC-S3 Lumix DMC-S3A Lumix DMC-S3K Lumix DMC-S3R Lumix DMC-S3V Lumix DMC-S3W
Thông tin bộ sạc máy ảnh
Hãng SX Pisen
Loại pin hỗ trợ Panasonic BCG10 , BCG10E , BCK7 , BCk7e , BCF10 , BCF10E , BCT13
Bảo hành 12 tháng

Có thể bạn quan tâm