Danh mục sản phẩm


Pin laptop Sony BPS13-WH

  • Pin laptop Sony BPS13-WH
Giao hàng tận nơi Miễn Phí nội thành HCM

Pin laptop Sony BPS13-WH


Giá bán: 710.000đ
Số lượng
Hướng dẫn mua hàng


Bảo hành: 12 tháng ( 1 đổi 1 )
Thông tin chung

Hãng sản xuất: Sony
Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells
Dung lượng(mAh): 4400mAh
Điện thế sử dụng(V): 11,1V


Pin laptop Sony BPS13-WH

Pin SONY BPS13-WH giá cạnh tranh

Pin Sony BPS13-WH tương thích với các dòng máy:

Sony VGN-NS110E , VGP-BPS13/Q, VGP-BPS13A/Q, VGP-BPS13/S, VGP-BPL13, VGP-BPS13A/B, VGP-BPS13B/B, VGP-BPS13, VGP-BPS13/B, VGP-BPS13A/Q, VGP-BPS13A/R, VGP-BPS13AB, VGP-BPS13B/Q, VGP-BPS13B, VGP-BPS13A, VGP-BPS21, VGP-BPS21A, VGP-BPS1321B, VGP-BPS13/Q, VGP-BPS21B, Sony PCG-7185L , Sony PCG-7191L  , Sony PCG-7192L , Sony PCG-81113L , Sony PCG-81114L

SONY VAIO VGN-AW Series

VGN-AW15G/H VGN-AW17GU/Q VGN-AW19/Q VGN-AW25GJ/H
VGN-AW27GY/Q VGN-AW35GJ/H VGN-AW37GY/Q VGN-AW47GH/Q
VGN-AW21M/H VGN-AW21Z/B VGN-AW21S/B VGN-AW21XY/B
VGN-AW21Z/B VGN-AW31M/H VGN-AWS/B VGN-AW31XY/Q
VGN-AW31ZJ/B VGN-AW41MF VGN-AW41MF/H VGN-AW41XH
VGN-AW41XH/Q VGN-AW120J/H VGN-AW170Y/Q VGN-AW230J/H
VGN-AW235J/B VGN-AW290JFQ VGN-AW310J/H VGN-AW350J/B
VGN-AW41MF/H VGN-AW41XH/Q VGN-AW41ZF/B VGN-AW420F/H VGN-AW450F/H

SONY VAIO VGN-CS Series

VGN-CS11S/P VGN-CS11S/Q VGN-CS11S/W VGN-CS11Z/R
VGN-CS11Z/T VGN-CS13H/P VGN-CS13H/Q VGN-CS13H/R
VGN-CS13H/W VGN-CS13T/W VGN-CS15GN/B VGN-CS16G/Q
VGN-CS16T/P VGN-CS16T/Q VGN-CS16T/R VGN-CS16T/T
VGN-CS16T/W VGN-CS17H/Q VGN-CS17H/W VGN-CS19/P
VGN-CS19/Q VGN-CS19/R VGN-CS19/W VGN-CS21S/P
VGN-CS21S/R VGN-CS21S/T VGN-CS21S/V VGN-CS21S/W
VGN-CS21Z/Q VGN-CS23G VGN-CS23G/P VGN-CS23G/Q
VGN-CS23G/W VGN-CS23H VGN-CS23H/B VGN-CS23H/S
VGN-CS23T/Q VGN-CS23T/W VGN-CS25H VGN-CS25H/C
VGN-CS25H/P VGN-CS25H/Q VGN-CS25H/R VGN-CS25H/W
VGN-CS25GN/B VGN-CS26G/P VGN-CS35GN/B VGN-CS36GJ/J
VGN-CS21S/P VGN-CS21S/R VGN-CS21S/T VGN-CS21S/V
VGN-CS21S/W. VGN-CS21Z/Q VGN-CS260DQ VGN-CS260DW
VGN-CS26GW VGN-CS26T/C VGN-CS26T/P VGN-CS26T/Q
VGN-CS26T/R VGN-CS26T/T VGN-CS26T/V VGN-CS26T/W
VGN-CS27 VGN-CS27/C VGN-CS27/P VGN-CS27/R
VGN-CS27/W VGN-CS28 VGN-CS28/Q VGN-CS2CN1
VGN-CS31S/P VGN-CS31S/Q VGN-CS31S/R VGN-CS31S/T
VGN-CS31S/V VGN-CS31S/W VGN-CS31Z/Q VGN-CS110E/S
VGN-CS33H VGN-CS33H/B VGN-CS33H/Z VGN-CS35GNB
VGN-CS36GJ/C VGN-CS36GJ/I VGN-CS36GJJ VGN-CS36GJ/P
VGN-CS36GJ/Q VGN-CS36GJ/R VGN-CS36GJ/T VGN-CS36GJ/U
VGN-CS36GJ/W VGN-CS36H VGN-CS36H/C VGN-CS36H/P
VGN-CS36H/Q VGN-CS36H/R VGN-CS36H/W VGN-CS36TJ/C
VGN-CS36TJ/J VGN-CS36TJ/P VGN-CS36TJ/Q VGN-CS36TJ/R
VGN-CS36TJ/T VGN-CS36TJ/U VGN-CS36TJ/V VGN-CS36TJ/W
VGN-CS39 VGN-CS39/J VGN-CS39/U VGN-CS50B/W
VGN-CS51B/W VGN-CS52JB/W VGN-CS60B/P VGN-CS60B/Q
VGN-CS60B/R VGN-CS61B/P VGN-CS61B/Q VGN-CS61B/R
VGN-CS62JB/P VGN-CS62JB/Q VGN-CS62JB/R VGN-CS71B/W
VGN-CS72JB/W VGN-CS90HS VGN-CS90NS VGN-CS90S
VGN-CS91HS VGN-CS91NS VGN-CS91S VGN-CS92DS VGN-CS92JS
VGN-CS92XS VGN-CS190JTP VGN-CS190JTQ VGN-CS190JTT
VGN-CS190JTR VGN-CS190JVQ/C VGN-CS190JVW/C VGN-CS190EUP
VGN-CS190EUQ VGN-CS190EUR VGN-CS190EUW VGN-CS220DP
VGN-CS220DQ VGN-CS220DR VGN-CS220DT VGN-CS220DW
VGN-CS260DQ VGN-CS260DW VGN-CS280J/R VGN-CS290JDB
VGN-CS290JEC VGN-CS290JEP VGN-CS290JEQ VGN-CS290JER
VGN-CS290JEW VGN-CS290NCB VGN-CS290NFB VGN-CS310J/P
VGN-CS310J/Q VGN-CS310J/R VGN-CS310J/W VGN-CS320J/P
VGN-CS320J/Q VGN-CS320J/R VGN-CS320J/W VGN-CS385J/Q
VGN-CS385J/R VGN-CS390JCP VGN-CS390JCQ VGN-CS390JCR
VGN-CS390JCW VGN-CS390JCV VGN-CS325J

SONY VAIO VGN-FW Series

VGN-FW11 VGN-FW11S VGN-FW11M VGN-FW15T VGN-FW15G/B
VGN-FW16G/W VGN-FW17GU/H VGN-FW17W VGN-FW17/B VGN-FW17T/H
VGN-FW19 VGN-FW21 VGN-FW21E VGN-FW21J VGN-FW21L
VGN-FW21M VGN-FW21Z VGN-FW23G/W VGN-FW25G/B VGN-FW25T/B
VGN-FW26G/B VGN-FW26T/B VGN-FW27/B VGN-FW27GU/H VGN-FW27T/H
VGN-FW27/W VGN-FW29/B VGN-FW30B VGN-FW31M VGN-FW31ZJ
VGN-FW32J VGN-FW33G/E1 VGN-FW33GW VGN-FW33G/W VGN-FW35F
VGN-FW35F/B VGN-FW35F/W VGN-FW35G/B VGN-FW35TJ/B VGN-FW36GJ/B
VGN-FW36TJ/B VGN-FW37GY/H VGN-FW37J VAIO VGN-FW41E/H VGN-FW41J/H
VGN-FW41ZJ/H VGN-FW41M/H VGN-FW41E/H VGN-FW43G/W VGN-FW45GJ/B
VGN-FW45TJ/B VGN-FW465J/B VGN-FW46GJ/B VGN-FW46GJ/BE1 VGN-FW47GYH
VGN-FW47GY/H VGN-FW48E/H VGN-FW50B VGN-FW51B/W VGN-FW51JF/H
VGN-FW51ZF/H VGN-FW51MF/H VGN-FW52JB VGN-FW53GF/W VGN-FW55GF/B
VGN-FW56GF/B VGN-FW57GH/H VGN-FW70DB VGN-FW71DB/W VGN-FW72JGB
VGN-FW73JGB VGN-FW81HS VGN-FW81NS VGN-FW81S VGN-FW82DS
VGN-FW82JS VGN-FW82XS VGN-FW83DS VGN-FW83JS VGN-FW83XS
VGN-FW90HS VGN-FW90NS VGN-FW90S VGN-FW91NS VGN-FW91S VGN-FW92DS
VGN-FW92JS VGN-FW93DS VGN-FW93JS VGN-FW93XS VAIO VPCCW1EFX/W
VGN-FW139E/H VGN-FW145E/W VGN-FW190EBH VGN-FW190EDH VGN-FW290JVH
VGN-FW290JTH VGN-FW290JTB VGN-FW290JRB VGN-FW290JTW VGN-FW340DW
VGN-FW350DH VGN-FW355J/H VGN-FW373DW VGN-FW378DH VGN-FW378J/B
VGN-FW455J/B VGN-FW455J/H VGN-FW465J/B VGN-FW465J/T VGN-FW465J/H
VGN-480J/T VGN-FW480J/W VGN-FW490JFT VGN-520F/T VGN-FW560F/T
VGN-FW590FFB VGN-FW590FFD VGN-FW590FFT

SONY VAIO VGN-NS Series

VGN-NS15H/S VGN-NS190J/S VGN-NS190J/W VGN-NS235J/L
VGN-NS205N/S VGN-NS235J/P VGN-NS235J/S VGN-NS235J/W VGN-NS290J/S
VGN-NS328J/S VGN-NS325J/S VGN-NS330J/L VGN-NS330J/P VGN-NS330J/S

SONY VAIO VGN-SR Series

VGN-SR165E/B VGN-SR165E/P VGN-SR165E/S VGN-SR190EBJ
VGN-SR190EBQ VGN-SR190NGB VGN-SR1CW VGN-SR220J/B
VGN-SR220J/H VGN-SR23H/B VGN-SR240J/B VGN-SR26/P
VGN-SR26/S VGN-SR28/B VGN-SR28/J VGN-SR28/Q
VGN-SR290JTH VGN-SR290JTJ VGN-SR290JTQ VGN-SR290JVB/C
VGN-SR290JVH/C VGN-SR290NTB VGN-SR33/P VGN-SR33H/B
VGN-SR33H/S VGN-SR38/B VGN-SR38/J VGN-SR38/Q
VGN-SR390NAB VGN-SR390NAH VGN-SR39D/J VGN-SR39D/Q
VGN-SR3CW/B VGN-SR410J/B VGN-SR420J/B VGN-SR430J/B
VGN-SR430J/H VGN-SR490JCN VGN-SR490JCP VGN-SR520G/H
VGN-SR51MF/P VGN-SR51MF/S VGN-SR51MF/W VGN-SR59VG/H
VGN-SR59XG/H VGN-SR590FAB VGN-SR590FAN VGN-SR590GXB

SONY VAIO VAIO VPC-CW Series

VPCCW1EFX/W VPCCW1FFX/L VPCCW1S1E/B VPCCW1S1E/L
VPCCW1S1E/P VPCCW1S1E/R VPCCW1S1E/W VPCCW21FX/B
VPCCW21FX/L VPCCW21FX/R VPCCW21FX/W VPCCW2MFX/PU
VPCCW2NFX/LU VPCCW2S1E/L VPCCW2S1E/P VPCCW2S1E/R
VPCCW2S1E/W VPCCW2Z1E/B VPCCW23FX/B VPCCW26FX/B VPCCW27FX/B

SONY VAIO VAIO VPC-NW Series

VGN-NW226F/W VGN-NW230G/S VGN-NW275F VGN-NW380F/T

VGN-NW140J/S VGN-NW140J/W VGN-NW220F/S VGN-NW230G/S

SONY VAIO VPC-F Series

VPCF11M1E/H VPCF11MFX/B VPCF11S1E/B VPCF11Z1E/BI VPCF112FX/B

SONY VAIO VPC-S Series

VPCS117GGB VPCS11V9E/B VPCS11X9E/B VPCS111FM/S

SONY VAIO VPC-Y Series

VPCY115FX/B VPCY115FX/BI VPCY118GX/BI VPCY11M1E/S

 

Thông số pin laptop
Hãng SX Sony
Dùng cho laptop Sony VGP-BPS13/Q, VGP-BPS13A/Q, VGP-BPS13/S,..
Loại pin Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells
Dung lượng 4400mAh
Điện thế 11.1 V
Bảo hành 12 tháng

Có thể bạn quan tâm