Danh mục sản phẩm


Pin laptop Acer TM3000

  • Pin laptop Acer TM3000
Giao hàng tận nơi Miễn Phí nội thành HCM

Pin laptop Acer TM3000


Giá bán: 520.000đ
Số lượng
Hướng dẫn mua hàng


Thông tin chung

Hãng sản xuất: Acer
Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells
Dung lượng(mAh): 4800mAh
Điện thế sử dụng(V): 11,1V


Pin laptop Acer TM3000

Pin Acer TM3000 giá cạnh tranh

Pin Acer TM3200 dùng cho laptop:

 

ACER Aspire 1410 Series:
1411, 1411WLMi, 1412, 1412LC, 1412LCi, 1412LM, 1412LMi, 1412WLMi,
1413, 1413LC, 1413LM, 1413LMi, 1413WLMi, 1414, 1414L, 1414LC, 1414LM, 1414LMi, 1414WLCi, 1414WLMi, 1415, 1415LMi
ACER Aspire 1640 Series:
1640LC, 1641LM, 1641LMi, 1641WLMi, 1642WLMi
ACER Aspire 1640Z series
ACER Aspire 1650 Series:
1651NWLCi, 1651WLCi, 1651WLMi, 1652WLMi, 1654WLMi
ACER Aspire 1680 Series:
1680, 1680WLCi, 1680WLMi, 1681, 1681LC, 1681LCi, 1681LMi, 1681WLC, 1681WLCI, 1681WLM, 1681WLMi, 1682, 1682LCi,
1682LMi, 1682WLC, 1682WLCi, 1682WLM, 1682WLMi, 1683, 1683LMi, 1683WLM, 1683WLMi, 1684WLMi, 1685, 1685WLCi,
1685WLMi, 1689, 1689WLMi
ACER Aspire 1690 Series:
1690, 1690LCi, 1690LMi, 1690WLCi, 1690WLMi, 1690-II, 1691, 1691LCi,
1691LMi, 1691WLCi, 1691WLM, 1691WLMi, 1692, 1692LMi, 1692WCLi, 1692WLMi, 1693, 1693WLCi, 1693WLM, 1693WLMi,
1694, 1694LMi, 1694WLCi, 1694WLMi, 1695, 1695WLMi, 1696WLMi
ACER Aspire 3000 Series:
3000LC, 3000LCi, 3000LM, 3000LMi, 3000WLMi, 3001LC, 3001WLCi, 3001WLMi, 3002LC, 3002LCi, 3002LMi, 3002NLC,
3002NLCi, 3002NWLCi, 3002WLCi, 3002WLMi, 3003LC, 3003LCi, 3003LMi, 3003WLCi, 3003WLM, 3003WLMi, 3004WLMi,
3005LCi, 3005WLMi
ACER Aspire 3500 Series:
3500WLCi, 3500WLMi, 3502LC, 3502LCi, 3502LMi, 3502NLCi, 3502WLC, 3502WLCi, 3502WLMi, 3503NWLMi, 3503WLMi,
3503WLCi, 3505LMi, 3505WLMi, 3508WLMi, 3509WLMi, 3510,
ACER Aspire 5000 Series:
5000WLMi, 5001LCi, 5001LM, 5001LMi, 5001WLCi, 5001WLMi, 5002LC, 5002LCi, 5002LM, 5002LMi, 5002NWLMi, 5002WLCi,
5002WLM, 5002WLMi, 5003WLCi, 5003WLMi, 5004WLCi, 5004WLMi, 5005WLMi
ACER Aspire 5510 Series:
5512WLMi, 5513EWLM, 5513EWLMi,  5513WLMi,  5514WLMi
ACER Extensa 2300 Series:
Extensa 2301WLMi, Extensa 2303LC, Extensa 2303LCi, Extensa 2303LM, Extensa 2303LMi, Extensa 2303WLM,
Extensa 2303WLMi, Extensa 2304WLM, Extensa 2304WLMi, Extensa 2308LCi, Extensa 2308NCLi
ACER Extensa 3000 Series:
Extensa 3000WLM, Extensa 3000WLMi,
Extensa 3001LMi, Extensa 3002LMi,
Extensa 3001WLM, Extensa 3001WLMi,
Extensa 3002WLM, Extensa 3002WLMi,
Extensa 3003WLM, Extensa 3003WLMi
ACER Extensa 4100 Series:
Extensa 4100WLMi, Extensa 4101WLM,
Extensa 4101WLMi, Extensa 4102WLM,
Extensa 4102WLMi, Extensa 4104WLM,
Extensa 4104WLMi
ACER TravelMate Series 2430, 4070, 4080
ACER TravelMate 2300 Series:
2300LC, 2300LCi, 2300LM, 2300NLC, 2300NLCi, 2301, 2301LC, 2301LCi,
2301LM, 2301LMi, 2301NLC, 2301NLCi, 2301NXCi, 2301WLC, 2301WLCi, 2301WLM, 2301WLMi, 2301WLMi Pro, 2301XC,
2301XCi, 2302, 2302LC, 2302LCi, 2302LM, 2302LMi, 2302NLC, 2302NLCi, 2302WLM, 2302WLMi, 2303, 2303LC, 2303LCi,
2303LCi-855-XPP, 2303LCi-XPP, 2303LM, 2303LMi, 2303NLC, 2303NLCi, 2303WLCi, 2303WLCi-855-XPH,
2303WLCi-855-XPH-FR, 2303WLCI-XPH, 2303WLCI-XPH-F, 2303WLM, 2303WLMi, 2303WLMi_855, 2303WLMi_855_pro,
2303WLMi Pro, 2303XC, 2304, 2304LC, 2304LCi, 2304LM, 2304LMi, 2304NLC, 2304NLCi, 2304WLCi, 2304WLMi 2304WNLCi,
2305, 2305LCi, 2305NLC, 2305NLCi, 2306, 2306LCi, 2308, 2308LCi, 2308LMi, 2308WLM, 2308WLMi
ACER TravelMate 2310 Series:
2310, 2310LCi, 2312, 2312LC, 2312LCi, 2312LM, 2312LMi, 2312NLC, 2312NLM, 2312NWLC, 2312NWLCi, 2312NWLM,
2312NWLMi, 2312WLCi, 2312WLMi, 2313, 2313LC, 2313LCi, 2313LM, 2313LMi, 2313NLC, 2313NLCi, 2313NLM, 2313NLMi,
2313NWLM, 2313NWLMi, 2313WLC, 2313WLCi, 2313WLM, 2313WLMi, 2314, 2314WLMi, 2318, 2318NWLMi, 2318WLM,
2318WLMi, 2319NCLi
ACER TravelMate 4000 Series:
4000, 4000LCi, 4000LMi, 4000NLCi, 4000WLCi. 4000WLMi, 4001, 4001LC, 4001LCi, 4001LM, 4001LMi, 4001NLCi, 4001WLC,
4001WLCi, 4001WLM, 4001WLMi, 4001XCi, 4002, 4002LC, 4002LCi, 4002LM, 4002LMi, 4002NLCi, 4002WLCi, 4002WLM,
4002WLMi, 4004, 4004LMi, 4005, 4005LMi, 4005WLM, 4005WLMi, 4009, 4009LCi
ACER TravelMate 4010 Series:
4010WLCi, 4011LCi, 4011LMi, 4011WLCi, 4011WLMi, 4012NLCi, 4015LCi, 4015LMi
ACER TravelMate 4020 Series:
4020NWLCi, 4020WLCi, 4020WLMi, 4021LCi, 4021LMi, 4021NWLCi, 4021NWLMi, 4021WLCi, 4021WLMi, 4022NWLMi,
4022WLCi, 4022WLMi, 4024WLMi, 4025LCi, 4025LMi
ACER TravelMate 4050 Series 4051LMi
ACER TravelMate 4060 Series:
4060LCi, 4060LMi, 4061LCi, 4061LMi, 4061NLCi, 4061NLMi, 4061WLCi, 4061WLMi, 4062LMi, 4062LCi, 4062WLCi, 4062WLMi,
4064LMi, 4064WLMi
ACER TravelMate 4100 Series:
4100, 4100-II, 4100LCi, 4100LMi, 4100WLM, 4100WLMi, 4101, 4101LCi,
4101LM, 4101LMi, 4101WLC, 4101WLCi, 4101WLM, 4101WLMi, 4102, 4102LC, 4102LCi, 4102LM, 4102LMi, 4102NLCi,
4102NLMi, 4102NWLCi, 4102NWLMi, 4102WLC, 4102WLCi, 4102WLM, 4102WLMi, 4103, 4103LCi, 4103WLCi, 4103LMi, 4104,
4104WLMi, 4106, 4106WLMi
ACER TravelMate 4500 Series:
4500ALCi, 4500LCi, 4500LMi, 4500WLCi, 4500WLMi, 4501, 4501ALC, 4501ALCi, 4501LCi, 4501LMi, 4501WLC, 4501WLCi,
4501WLM, 4501WLMi, 4502, 4502ALCi, 4502LC, 4502LCi, 4502LMi, 4502WLCi, 4502WLM, 4502WLMi, 4503, 4503LCi,
4503WLCi, 4503LMi, 4504, 4504LM, 4504LMi
ACER TravelMate 4600 Series:
4600, 4600-II, 4601, 4601LC, 4601LCi, 4601LM, 4601LMi, 4601WLM, 4601WLMi, 4602, 4602LCi, 4602LMi, 4602WLM, 4602WLMi, 4603,
4603WLCi, 4603WLMi, 4604, 4604WLCi, 4604WLM, 4604WLMi

 

Thông số pin laptop
Hãng SX Acer
Loại pin Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells
Điện thế 11,1V
Bảo hành 12 tháng

Có thể bạn quan tâm