Danh mục sản phẩm


Pin laptop Acer 5570 Zin

  • Pin laptop Acer 5570 Zin
Giao hàng tận nơi Miễn Phí nội thành HCM

Pin laptop Acer 5570 Zin


Giá bán: 920.000đ
Số lượng
Hướng dẫn mua hàng


Bảo hành: 06 tháng(1 đổi 1)
Thông tin chung

Hãng sản xuất: Acer
Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells
Dung lượng(mAh): 4400mAh
Điện thế sử dụng(V): 11,1V


Pin laptop Acer 5570 Zin

Pin laptop Acer 5570 Zin giá cạnh tranh

Pin Acer 5570 Zin dùng cho laptop Acer:

 

Acer Aspire 1410 Series:
1410(old version only), 1411, 1412, 1413, 1414, 1415
1411WLMi, 1412LC, 1412LCi, 1412LM, 1412LMi, 1412WLMi, 1413LC, 1413LM, 1413LMi, 1413WLMi, 1414L, 1414LC, 1414LM, 1414LMi, 1414WLCi, 1414WLMi, 1415LMi
Acer Aspire 1640 Series:
1640, 1641, 1642,
1640LC, 1641LM, 1641LMi, 1641WLMi, 1642WLMi,
Acer Aspire 1650 Series:
1650, 1651, 1652, 1654,
1651NWLCi, 1651WLCi, 1651WLMi, 1652WLMi, 1654WLMi,
Acer Aspire 1680 Series:
1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1689
1680WLCi, 1680WLMi, 1681LC, 1681LCi, 1681LMi, 1681WLC, 1681WLCi, 1681WLM, 1681WLMi, 1682LCi, 1682LMi, 1682WLC, 1682WLCi, 1682WLM, 1682WLMi, 1683LMi, 1683WLM, 1683WLMi, 1684WLMi, 1685WLCi, 1685WLMi, 1689WLMi
Acer Aspire 1690 Series:
1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695,
1690-II, 1690LCi, 1690LMi, 1690WLCi, 1690WLMi, 1691LCi, 1691WLM, 1691WLMi,1692LMi, 1692WCLi, 1692WLMi, 1693WLM, 1693WLMi, 1694LMi, 1694WLCi, 1694WLMi, 1695WLMi, 1696WLMi
Acer Aspire 3000 Series:
3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005
3000, 3000LC, 3000LCi, 3000LM, 3000LMi, 3000WLMi, 3001LC, 3001WLCi, 3001WLMi, 3002, 3002LC, 3002LCi, 3002LMi, 3002NLC, 3002NLCi, 3002NWLCi, 3002WLCi, 3002WLMi, 3002WLMi_CB, 3003, 3003LC, 3003LCi, 3003LMi, 3003WLCi, 3003WLM, 3003WLMi, 3004LMi, 3004WLMi, 3005, 3005LCi, 3005WLMi, 3008, 3009,
Acer Aspire 3500 Series:
3500, 3502, 3503, 3505, 3508, 3509, 3630, 3660,
3500WLCi, 3500WLMi, 3502LC, 3502LCi, 3502LMi, 3502NLCi, 3502WLC, 3502WLCi, 3502WLMi, 3503NWLMi, 3503WLCi, 3503WLMi, 3505LMi, 3505WLMi, 3508WLMi, 3509WLMi,
Acer Aspire 5000 Series:
5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005,
5000WLMi, 5001LCi, 5001LM, 5001LMi, 5001WLCi, 5001WLMi, 5002LC, 5002LCi, 5002LM, 5002LMi, 5002NWLMi, 5002WLCi, 5002WLM, 5002WLMi, 5003WLCi, 5003WLMi, 5004WLCi, 5004WLMi, 5005WLMi
Acer Aspire 5500 Series:
5510, 5512, 5513, 5514,
5512WLMi, 5513EWLM, 5513EWLMi, 5513WLMi, 5514WLMi
Acer Extensa 2300 Series:
2301, 2303, 2304, 2308,
2301WLMi, 2303LC, 2303LCi, 2303LM, 2303LMi, 2303WLM, 2303WLMi, 2304WLM,2304WLMi, 2308LCi, 2308NCLi
Acer Extensa 3000 Series:
3000, 3001, 3002, 3003,
3000WLM, 3000WLMi, 3001LMi, 3001WLM, 3001WLMi, 3002LMi, 3002WLM, 3002WLMi, 3003WLM, 3003WLMi
Acer Extensa 4100 Series:
4100, 4101, 4102, 4104,
4100WLMi, 4101WLM, 4101LMi, 4102WLM, 4102WLMi, 4104WLM, 4104WLMi
Acer TravelMate 2300 Series:
2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308,
2300LC, 2300LCi, 2300LM, 2300NLC, 2300NLCi, 2301LC, 2301LCi, 2301LM, 2301LMi, 2301NLC, 2301NLCi, 2301NXCi, 2301WLC, 2301WLCi, 2301WLM, 2301WLMi, 2301WLMi_pro, 2301XC, 2301XCi, 2302, 2302LC, 2302LCi, 2302LM, 2302LMi,2302NLC, 2302NLCi, 2302WLM, 2302WLMi, 2303LC, 2303LCi, 2303LCi-855-XPP,2303LCi-XPP, 2303LM, 2303LMi, 2303NLC, 2303NLCi, 2303WLCi, 2303WLCi-855-XPH, 2303WLCi-855-XPH-FR, 2303WLCI-XPH, 2303WLCI-XPH-F, 2303WLM, 2303WLMi, 2303WLMi_855, 2303WLMi_855_pro, 2303WLMi_pro, 2303XC, 2304LC, 2304LCi,2304LM, 2304LMi, 2304NLC, 2304NLCi, 2304WLCi, 2304WLMi, 2304WNLCi, 2305LCi, 2305NLC, 2305NLCi, 2306LCi, 2308LCi, 2308LMi, 2308WLM, 2308WLMi
Acer TravelMate 2310 Series:
2310, 2312, 2313, 2314, 2318, 2319,
2310LCi, 2312LC, 2312LCi, 2312LM, 2312LMi, 2312NLC, 2312NLM, 2312NWLC, 2312NWLCi, 2312NWLM, 2312NWLMi, 2312WLCi, 2312WLMi, 2313LC, 2313LCi, 2313LM, 2313LMi, 2313NLC, 2313NLCi, 2313NLM, 2313NLMi, 2313NWLM, 2313NWLMi, 2313WLC, 2313WLCi, 2313WLM, 2313WLMi, 2314WLMi, 2318NWLMi, 2318WLM,2318WLMi, 2319NCLi
Acer TravelMate 4000 Series:
4000, 4001, 4002, 4004, 4005, 4009, 4010, 4011, 4012, 4015,
4000LCi, 4000LMi, 4000NLCi, 4000WLCi, 4000WLMi, 4001LC, 4001LCi, 4001LM, 4001LMi, 4001NLCi, 4001WLC, 4001WLCi, 4001WLM, 4001WLMi, 4001XCi, 4002LC, 4002LCi, 4002LM, 4002LMi, 4002NLCi, 4002WLCi, 4002WLM, 4002WLMi, 4004LMi, 4005LMi, 4005WLM, 4005WLMi, 4009LCi
Acer TravelMate 4010 Series:
4010, 4011, 4012,
4010WLCi, 4011LCi, 4011LMi, 4011WLCi, 4011WLMi, 4012NLCi, 4015LCi, 4015LMi
Acer TravelMate 4020 Series:
4020, 4021, 4022, 4024, 4025
4020NWLCi, 4020WLCi, 4020WLMi, 4021LCi, 4021LMi, 4021NWLCi, 4021NWLMi, 4021WLCi, 4021WLMi, 4022NWLMi, 4022WLCi, 4022WLMi, 4024WLMi, 4025LCi, 4025LMi
Acer TravelMate 4060 Series:
4060, 4061, 4062, 4064,
4060LCi, 4060LMi, 4061LCi, 4061LMi, 4061NLCi, 4061NLMi, 4061WLCi, 4061WLMi, 4062LCi, 4062LMi, 4062WLCi, 4062WLMi, 4064LMi, 4064WLMi
Acer TravelMate 4100 Series:
4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4106,
4100-II, 4100LCi, 4100LMi, 4100WLM, 4100WLMi, 4101LCi, 4101LM, 4101LMi, 4101WLC, 4101WLCi, 4101WLM, 4101WLMi, 4102LC, 4102LCi, 4102LM, 4102LMi, 4102NLCi, 4102NLMi, 4102NWLCi, 4102NWLMi, 4102WLC, 4102WLCi, 4102WLM, 4102WLMi, 4103LCi, 4103LMi, 4103WLCi, 4104WLMi, 4106WLMi
Acer TravelMate 4500 Series:
4500, 4501, 4502, 4503, 4504,
4500ALCi, 4500LCi, 4500LMi, 4500WLCi, 4500WLMi, 4501ALC, 4501ALCi, 4501LCi, 4501LMi, 4501WLC, 4501WLCi, 4501WLM, 4501WLMi, 4502ALCi, 4502LC, 4502LCi, 4502LMi, 4502WLCi, 4502WLM, 4502WLMi, 4503LCi, 4503LMi, 4503WLCi, 4504LM, 4504LMi
Acer TravelMate 4600 Series:
4600, 4601, 4602, 4603, 4604,
4600-II, 4601LC, 4601LCi, 4601LM, 4601LMi, 4601WLM, 4601WLMi, 4602LCi, 4602LMi, 4602WLM, 4602WLMi, 4603WLCi, 4603WLMi, 4604WLCi, 4604WLM, 4604WLMi
Acer TravelMate 4670 Series:
4670, 4672, 4674
4672LMi, 4672WLMi, 4674WLMi

 

Thông số pin laptop
Hãng SX Acer
Dùng cho laptop Aspire 3030, 3050, 3200, 3600, 3680, 5030, 5050, 5500, 5570, 5580, 2400, 3210, 3220, 3270, 3053, 5500z, 5502, 5504
TravelMate 2400, 2403, 2404, 3210z, 3211, 3222, 3224,..
Loại pin Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells
Dung lượng 4400mAh
Điện thế 11,1V
Bảo hành 6 tháng

Có thể bạn quan tâm