Danh mục sản phẩm


 

  • Banner thiết bị studio

Softbox

Sắp xếp theo:

Softbox 45x45 bạc

Giá: 260.000đ

Softbox 50x70 bạc

Giá: 310.000đ

Softbox 50-70 hạt mưa

Giá: 350.000đ

Softbox bát giác Ø45

Giá: 370.000đ

Softbox 60x90 bạc

Giá: 370.000đ

Softbox 80-120 bạc

Giá: 400.000đ

Softbox 60-60 hạt mưa

Giá: 400.000đ

Softbox 60-90 hạt mưa

Giá: 420.000đ

Softbox 90-90 hạt mưa

Giá: 520.000đ

Softbox 50-70 tổ ong

Giá: 600.000đ

Softbox 45-45 tổ ong

Giá: 600.000đ

Softbox 80-120 tổ ong

Giá: 695.000đ

Softbox 60-90 Tổ ong

Giá: 700.000đ

Softbox bát giác Ø120

Giá: 750.000đ

Softbox bát giác Ø140

Giá: 780.000đ