Danh mục sản phẩm


Pin HP DV1000 DV4000

  • Pin HP DV1000 DV4000
Giao hàng tận nơi Miễn Phí nội thành HCM

Pin HP DV1000 DV4000


Giá bán: 470.000đ
Số lượng
Hướng dẫn mua hàng


Bảo hành: 12 tháng ( 1 đổi 1 )
Thông tin chung

- Hãng sản xuất : HP

- Loại pin : Li-ion

- Dung lượng : 4400mAh

- Điện thế : 10.8V

- Các dòng máy tương thích : HP DV1000 , ZE2000 , DV4000 , DV5000 , M2000 , C300 , M2300 , M2400 , M2000 , M2100 , M2200 ,B3300 ,...


Pin HP DV1000 DV4000

Mua Pin HP DV1000 DV4000 giá rẻ tại Hiphukien.com

Pin HP DV1000 DV4000 tương thích với các dòng máy :

HP Pavilion DV1000 DV1100 D1200 DV1300 DV1400 DV1500 DV1600 DV1700

HP Pavilion DV4000 DV4100 DV4200 DV4300 DV4400 DV4500

HP Pavilion DV5000 DV5100 DV5200 DV5300

HP G3000 and G5000 Series

HP Special Edition L2000 Series

HP Pavilion ZE2000 ZE2100 ZE2200 ZE2300 ZE2400 ZE2500

HP Pavilion ZT4000 Series

HP Compaq Business Notebook NX4800 NX4820 NX7100 NX7200 NX7220

COMPAQ PRESARIO B3300 Series

HP/Compaq Presario M2000 M2000Z M2100 M2200 M2300 M2400 M2500 L2000 L2100 Series

HP/Compaq Presario V2000 V2100 V2200 V2300 V2400 V2500 V2600 V2700 V2800  Series

HP/Compaq Presario V4000 V4100 V4200 V4300 V4400 V4500  Series

HP/Compaq Presario V5000 V5100 V5200 V5300

HP/Compaq Presario C300 C500 Series

HP Pavilion DV1000 Series

DV1000, DV1000T, DV1001AP, DV1001XX, DV1002AP, DV1002XX,

DV1003AP, DV1004AP, DV1005AP, DV1005EA, DV1006AP, DV1006EA,

DV1007AP, DV1007EA, DV1008AP, DV1009AP, DV1009XX, DV1010AP,

DV1010CA, DV1010US, DV1011AP, DV1011EA, DV1012AP, DV1012LA,

DV1013AP, DV1014AP, DV1014LA, DV1015AP, DV1015LA, DV1016AP,

DV1017AP, DV1018AP, DV1019AP, DV1019EA, DV1020AP, DV1021AP,

DV1022AP, DV1023AP, DV1024AP, DV1024LA, DV1025AP, DV1025LA,

DV1026AP, DV1027AP, DV1028AP, DV1029AP, DV1030AP, DV1030EA,

DV1031AP, DV1032AP, DV1033AP, DV1034AP, DV1035AP, DV1036AP,

DV1037AP, DV1040CA, DV1040US, DV1042QV, DV1044LA, DV1045EA,

DV1045LA, DV1049CL, DV1049EA, DV1050EA, DV1055EA, DV1057EA,

DV1060US, DV1061EA, DV1063EA, DV1064EA, DV1065EA, DV1065US,

DV1066EA, DV1067EA, DV1068EA, DV1071EA, DV1074EA, DV1075EA

HP Pavilion DV1100 Series

DV1134AP, DV1115AP, DV1137AP, DV1119AP, DV1140EA, DV1124AP,

DV1153EA, DV1105AP, DV1128AP, DV1165EA, DV1108EA, DV1131AP,

DV1175US, DV1111EA, DV1180US, DV1112EA, DV1135LA, DV1117AP,

DV1138EA, DV1121AP, DV1145EA, DV1102AP, DV1125LA, DV1156CL,

DV1107AP, DV1130CA, DV1170CA, DV1110AP, DV1133AP, DV1190EA,

DV1113AP, DV1136AP, DV1117LA, DV1139AP, DV1122AP, DV1150US,

DV1135AP, DV1115LA, DV1137EA, DV1120AP, DV1142EA, DV1100,

DV1125AP, DV1154EA, DV1105EA, DV1129AP, DV1167EA, DV1109AP,

DV1131EA, DV1180EA, DV1112AP, DV1135EA, DV1116AP, DV1138AP,

DV1120US, DV1143EA, DV1101AP, DV1125EA, DV1155EA, DV1106AP,

DV1130AP, DV1168EA, DV1109EA, DV1132AP, DV1103AP, DV1126AP,

DV1159EA, DV1107EA, DV1130EA, DV1170EA, DV1110EA, DV1133WM,

DV1114AP, DV1136EA, DV1118AP, DV1139EA, DV1123AP, DV1152EA,

DV1104AP, DV1127AP, DV1160EA, DV1108AP, DV1130US, DV1170US,

DV1111AP

HP Pavilion DV1200 Series

DV1270EA, DV1210US, DV1225CA, DV1245CL, DV1253EA, DV1262EA,

DV1215WM, DV1272EA, DV1250EA, DV1258EA, DV1225EA, DV1245EA,

DV1254EA, DV1263EA, DV1275EA, DV1217US, DV1227US, DV1249EA,

DV1255EA, DV1265EA, DV1200, DV1280EA, DV1220EA, DV1230EA,

DV1266EA, DV1206CL, DV1281EA, DV1220US, DV1240CA, DV1251EA,

DV1259EA, DV1267EA, DV1207US, DV1224EA, DV1240US, DV1252EA,

DV1260EA

HP Pavilion DV1300 Series

DV1376TU, DV1356AP, DV1316AP, DV1336AP, DV1382TU, DV1359EA,

DV1320BR, DV1340US, DV1388TU, DV1358AP, DV1318AP, DV1339AP,

DV1385TU, DV1362AP, DV1321US, DV1343AP, DV1301XX, DV1391TU,

DV1325LA, DV1324AP, DV1363AP, DV1345EA, DV1303AP, DV1394TU,

DV1327AP, DV1366EA, DV1365AP, DV1348AP, DV1306AP, DV1399XX,

DV1330AP, DV1369TU, DV1352AP, DV1311AP, DV1331SE, DV1375EA,

DV1355AP, DV1315CL, DV1335AP, DV1380TU, DV1350EA, DV1309AP,

DV1330US, DV1372TU, DV1353EA, DV1313AP, DV1333AP, DV1377TU,

DV1356EA, DV1317AP, DV1337AP, DV1383TU, DV1360AP, DV1320US,

DV1341AP, DV1300, DV1389TU, DV1325AP, DV1363EA, DV1346AP,

DV1304AP, DV1395, DV1358EA, DV1319AP, DV1340AP, DV1386TU,

DV1322AP, DV1362EA, DV1344AP, DV1302AP, DV1392TU, DV1326AP,

DV1365EA, DV1349AP, DV1307AP, DV1330BR, DV1370TU, DV1352EA,

DV1311SE, DV1332AP, DV1375TU, DV1355EA, DV1315LA, DV1335LA,

DV1381TU, DV1359AP, DV1320AP, DV1340BR, DV1387TU, DV1323AP,

DV1362TU, DV1345AP, DV1302XX, DV1393TU, DV1326EA, DV1366AP,

DV1350AP, DV1308AP, DV1330CA, DV1371TU, DV1353AP, DV1312AP,

DV1332EA

HP Pavilion DV1400 Series

DV1442EA, DV1449EA, DV1446EA, DV1452EA, DV1410US, DV1422EA,

DV1440EA, DV1447EA, DV1473EA, DV1411SE, DV1427US, DV1440US,

DV1448EA, DV1474EA, DV1418EA, DV1430US, DV1475EA, DV1420CA,

DV1432US, DV1444EA, DV1450EA, DV1489EA, DV1400, DV1420US,

DV1439US, DV1445EA, DV1451EA, DV1410EA, DV1421EA, DV1440CA

HP Pavilion DV1500 Series

DV1547EA, DV1588EA, DV1597EA, DV1515CL, DV1530LA, DV1536EA,

DV1550SE, DV1589EA, DV1598EA, DV1519US, DV1530US, DV1540CA,

DV1552EA, DV1591EA, DV1500, DV1599EA, DV1520CA, DV1532US,

DV1540LA, DV1555EA, DV1594EA, DV1501EA, DV1520US, DV1534EA,

DV1540US, DV1580SE, DV1595EA, DV1510CA, DV1530BR, DV1535EA,

DV1546EA, DV1586EA, DV1596EA, DV1510US, DV1530CA, DV1535LA

HP Pavilion DV1600 Series

DV1657EA, DV1607TS, DV1629US, DV1674EA, DV1619EA, DV1635CA,

DV1603TN, DV1680US, DV1620US, DV1623TN, DV1660SE, DV1610US,

DV1625TN, DV1608TS, DV1624NR, DV1664EA, DV1612TS, DV1626TN,

DV1669EA, DV1617EA, DV1667EA, DV1616TN, DV1628TN, DV1672EA,

DV1618TN, DV1633TN, DV1602TN, DV1680CA, DV1620TN, DV1648US,

DV1605TN, DV1695EA, DV1622EA, DV1658EA, DV1608TN, DV1623TS,

DV1662EA, DV1611TN, DV1622TS, DV1659US, DV1609TS, DV1624TS,

DV1665EU, DV1615TN, DV1627TN, DV1670US, DV1617TS, DV1631TN,

DV1601TN, DV1677EA, DV1619TS, DV1635TN, DV1604TN, DV1693EA,

DV1621TN, DV1657CL, DV1607TN, DV1623EA, DV1660CA, DV1610TN,

DV1680EA, DV1620TS, DV1650CA, DV1605TS, DV1699XX, DV1622NR,

DV1658US, DV1625LA, DV1666EA, DV1615TS, DV1627TS, DV1671EA,

DV1618EA, DV1632, DV1625TS, DV1668EA, DV1616TS, DV1629TN,

DV1673EA, DV1618TS, DV1650US, DV1606TN, DV1622TN, DV1659EA,

DV1609TN, DV1624TN, DV1665EA, DV1614TS, DV1626TS, DV1670EA,

DV1617TN, DV1600, DV1630TN, DV1675EA, DV1619TN, DV1635LA,

DV1603TS, DV1688US, DV1621EA, DV1656US, DV1606TS, DV1634TN,

DV1602TS

HP Pavilion DV1700 Series

DV1700TU, DV1700, DV1725TU, DV1703TU, DV1730TU, DV1707TU,

DV1736TU, DV1710US, DV1741TX, DV1726TU, DV1703XX, DV1731TU,

DV1708NR, DV1737TU, DV1711TU, DV1722TU, DV1701XX, DV1728TU,

DV1704XX, DV1733TU, DV1709TU, DV1739TU, DV1713TU, DV1744TU,

DV1719TU, DV1723TU, DV1742TX, DV1717TU, DV1750BR, DV1721TU,

DV1701TU, DV1727TU, DV1704TU, DV1716TU, DV1749TU, DV1721LA,

DV1732TU, DV1708TU, DV1738OD, DV1712US, DV1743TU, DV1718TU,

DV1760BR, DV1702TU, DV1729TU, DV1705TU, DV1734TU, DV1710CA,

DV1740BR, DV1714TU, DV1746TU, DV1720LA, DV1724TU, DV1702XX,

DV1730LA, DV1706TU, DV1735TU, DV1710TU, DV1740TU, DV1715TU,

DV1748TU, DV1720TU

HP Pavilion DV4000 Series

DV4018EA, DV4060EA, DV4001XX, DV4021EA, DV4005US, DV4001AP,

DV4020EA, DV4078EA, DV4026AP, DV4011AP, DV4031EA, DV4015CL,

DV4046EA, DV4018AP, DV4056EA, DV4004XX, DV4023EA, DV4007AP,

DV4027EA, DV4012AP, DV4085EA, DV4024EA, DV4008AP, DV4030CA,

DV4040CA, DV4015EA, DV4049EA, DV4018CL, DV4057EA, DV4001EA,

DV4021AP, DV4080EA, DV4014AP, DV4040US, DV4016EA, DV4051EA,

DV4000, DV4019AP, DV4070EA, DV4002AP, DV4022AP, DV4005XX,

DV4086EA, DV4025AP, DV4009AP, DV4030EA, DV4014EA, DV4043EA,

DV4005AP, DV4024AP, DV4007XX, DV4029EA, DV4013AP, DV4040EA,

DV4016AP, DV4050EA, DV4017AP, DV4052EA, DV4000LA, DV4019EA,

DV4073EA, DV4003AP, DV4022EA, DV4006AP, DV4025EA, DV4010AP,

DV4030US, DV4015AP, DV4045EA, DV4017EA, DV4054EA, DV4000XX,

DV4020AP, DV4075EA, DV4004AP, DV4023AP, DV4006XX

HP Pavilion DV4100 Series
DV4165EA, DV4115AP, DV4140EA, DV4182EA, DV4120AP, DV4146EA,

DV4124EA, DV4151EA, DV4106AP, DV4129EA, DV4159EA, DV4110AP,

DV4134EA, DV4165CL, DV4114AP, DV4103AP, DV4126EA, DV4155EA,

DV4107AP, DV4129US, DV4160EA, DV4110EA, DV4135EA, DV4127AP,

DV4155US, DV4108AP, DV4130AP, DV4161EA, DV4111AP, DV4135LA,

DV4170CA, DV4115EA, DV4141EA, DV4199EA, DV4121AP, DV4148EA,

DV4125AP, DV4152EA, DV4103EA, DV4128AP, DV4156EA, DV4108EA,

DV4130EA, DV4162EA, DV4112AP, DV4136EA, DV4170US, DV4116AP,

DV4142EA, DV4122AP, DV4149EA, DV4100, DV4125EA, DV4118AP,

DV4144EA, DV4123AP, DV4150EA, DV4102AP, DV4126AP, DV4155CL,

DV4153EA, DV4104AP, DV4128EA, DV4157EA, DV4109AP, DV4130US,

DV4163EA, DV4113AP, DV4137EA, DV4174EA, DV4117AP, DV4143EA,

DV4139EA, DV4178EA, DV4119AP, DV4131EA, DV4164EA, DV4113EA,

DV4138EA, DV4176EA, DV4145EA, DV4124AP, DV4150US, DV4102EA,

DV4122EA, DV4150CA, DV4101AP, DV4125US, DV4154EA, DV4105AP,

DV4129AP, DV4158EA, DV4109EA

HP Pavilion DV4200 Series

DV4227EA, DV4277EA, DV4208TX, DV4236EA, DV4287EA, DV4213TX,

DV4201TX, DV4250EA, DV4295EA, DV4217TX, DV4203EA, DV4257US,

DV4222TX, DV4269US, DV4204TX, DV4225EA, DV4272US, DV4206TX,

DV4230US, DV4280EA, DV4209TX, DV4241EA, DV4288EA, DV4214TX,

DV4201XX, DV4250US, DV4296EA, DV4218EA, DV4203TU, DV4261EA,

DV4223CL, DV4270CA, DV4205EA, DV4225NR, DV4273EA, DV4207EA,

DV4231EA, DV4282EA, DV4212TX, DV4201EA, DV4246EA, DV4291EA,

DV4216TX, DV4202TX, DV4253US, DV4220TX, DV4268EA, DV4204EA,

DV4224EA, DV4271EA, DV4206EA, DV4226TX, DV4276EA, DV4208EA,

DV4235EA, DV4270US, DV4205TX, DV4226EA, DV4275NR, DV4207TX,

DV4234EA, DV4284EA, DV4285EA, DV4213EA, DV4201TU, DV4250CA,

DV4294EA, DV4217CL, DV4202XX, DV4254EA, DV4221TX, DV4269EA,

DV4204TU, DV4224, DV4210TX, DV4200, DV4243EA, DV4289EA,

DV4215TX, DV4202EA, DV4251EA, DV4218TX, DV4216EA, DV4202TU,

DV4253EA, DV4219TX, DV4266EA, DV4203XX, DV4223TX, DV4264EA,

DV4203TX, DV4223EA, DV4270EA, DV4205TU, DV4225TX, DV4275EA,

DV4207TU, DV4232EA, DV4283EA, DV4211TX, DV4200EA, DV4245EA,

DV4290EA

HP Pavilion DV4300 Series

DV4321EA, DV4379EA, DV4330CA, DV4388EA, DV4351EA, DV4307CL,

DV4337EA, DV4398EA, DV4346EA, DV4305US, DV4356EA, DV4310US,

DV4365EA, DV4322EA, DV4381EA, DV4304EA, DV4353EA, DV4308WM,

DV4363EA, DV4320US, DV4378EA, DV4327EA, DV4386EA, DV4336EA,

DV4396EA, DV4344EA, DV4305EA, DV4354EA, DV4309EA, DV4364EA,

DV4330US, DV4391EA, DV4339EA, DV4348EA, DV4306EA, DV4357EA,

DV4312EA, DV4367EA, DV4324EA, DV4383EA, DV4334EA, DV4392EA,

DV4360EA, DV4318EA, DV4376EA, DV4326EA, DV4385EA, DV4335NR

DV4395EA, DV4342EA, DV4340CA, DV4300, DV4350EA, DV4307CA,

DV4358EA, DV4315EA, DV4368EA, DV4325EA, DV4384EA, DV4335EA,

DV4394EA, DV4340US, DV4302EA

HP Pavilion DV4400 Series

DV4405NR, DV4435EA, DV4400, DV4410US, DV4440EA, DV4401RS,

DV4419US, DV4445EA, DV4401TU, DV4420CA, DV4450EA, DV4401XX,

DV4420US, DV4402TU, DV4430EA

HP Pavilion DV5000 Series

DV5097EA, DV5000EA, DV5040US, DV5005EA, DV5052EA, DV5011EA,

DV5058EA, DV5020CA, DV5075EA, DV5026EA, DV5092EA, DV5003CL,

DV5050EA, DV5009EA, DV5056EA, DV5017EA, DV5063EA, DV5023EA,

DV5088XX, DV5031EA, DV5096EA, DV5000, DV5037EA, DV5017CL,

DV5062EA, DV5022EA, DV5084EA, DV5030US, DV5095EA, DV5036EA,

DV5003EA, DV5051EA, DV5010EA, DV5057EA, DV5018EA, DV5074EA,

DV5024EA, DV5091EA, DV5033EA, DV5034EA, DV5098EA, DV5000T,

DV5041EA, DV5006EA, DV5053EA, DV5012EA, DV5059EA, DV5020US,

DV5077EA, DV5027EA, DV5093EA, DV5035EA, DV5099EA, DV5001XX,

DV5046EA, DV5007EA, DV5054EA, DV5016EA, DV5061EA, DV5021EA,

DV5078EA, DV5029US, DV5094EA, DV5035NR, DV5099XX, DV5002EA,

DV5047EA, DV5008EA, DV5055EA

HP Pavilion DV5100 Series

DV5125EU, DV5161EU, DV5140EU, DV5115EU, DV5156EU, DV5121EA,

DV5134EU, DV5110US, DV5189EU, DV5159EU, DV5123EA, DV5138EU,

DV5113EU, DV5193EA, DV5126EA, DV5162EU, DV5142EA, DV5115TX,

DV5196XX, DV5127TX, DV5102EU, DV5166EA, DV5145EA, DV5117CA,

DV5129US, DV5105EU, DV5174EU, DV5150US, DV5119EU, DV5131EU,

DV5108EU, DV5178US, DV5156EA, DV5120US, DV5134EA, DV5110TX,

DV5188EA, DV5159EA, DV5197XX, DV5128EU, DV5103EU, DV5170US

DV5148EA, DV5117EU, DV5130EA, DV5106EU, DV5176EA, DV5152EU,

DV5120EA, DV5132EU, DV5109EU, DV5180EA, DV5157EA, DV5121EU,

DV5135EU, DV5111EU, DV5189XX, DV5160EA, DV5123TX, DV5139US,

DV5113TX, DV5194EA, DV5126TX, DV5163CL, DV5142EU, DV5116EU,

DV5198EA, DV5128TX, DV5103TX, DV5171EU, DV5149EA, DV5117TX,

DV5130EU, DV5106TX, DV5176EU, DV5153EU, DV5120EU, DV5132TX,

DV5109TX, DV5184EA, DV5123CL, DV5137EU, DV5112TX, DV5192EA,

DV5125TX, DV5162EA, DV5140US, DV5115NR, DV5197EA, DV5128EA,

DV5102TX, DV5167CL, DV5147EA, DV5117CL, DV5130CA, DV5105TX,

DV5175EA, DV5151EU, DV5119TX, DV5131TX, DV5108TX, DV5179EX

HP Pavilion DV5200 Series

DV5208EA, DV5280EA, DV5233EA, DV5221TX, DV5247EU, DV5210CA,

DV5286EA, DV5235CA, DV5223TX, DV5200, DV5250US, DV5211TX,

DV5294EA, DV5236TX, DV5266EA, DV5225EA, DV5202EU, DV5215CA,

DV5239EA, DV5273EA, DV5227TX, DV5204EA, DV5217CL, DV5241EA,

DV5206EA, DV5277EU, DV5230US, DV5220CA, DV5244EU, DV5208TU,

DV5281EA, DV5242EA, DV5206TX, DV5278EU, DV5231TX, DV5220LA,

DV5245EU, DV5209EA, DV5283EA, DV5234EA, DV5222TX, DV5249EA,

DV5210US, DV5289EA, DV5236EA, DV5255EA, DV5224NR, DV5201EU,

DV5213EU, DV5298EA, DV5237EA, DV5270EA, DV5226, DV5233EU,

DV5222EU, DV5248EA, DV5210EA, DV5287EA, DV5235EA, DV5224EA,

DV5200TU, DV5200TX, DV5252EA, DV5212TX, DV5296EA, DV5237CL,

DV5269EA, DV5226CA, DV5202TX, DV5215US, DV5240CA, DV5204TX,

DV5275EA, DV5229OM, DV5218EA, DV5251EA, DV5212EA, DV5295EA,

DV5237CA, DV5267EA, DV5225TX, DV5202TU, DV5215TX, DV5239TX,

DV5278EA, DV5231EU, DV5220EU, DV5245EA, DV5208TX, DV5282EA,

DV5233TX, DV5222NR, DV5248EU, DV5210TX, DV5288EA, DV5235TX,

DV5224EU

HP Pavilion DV5300 Series
DV5300

HP G G3000 Series

G3000, G3000EA, G3050EA, G3051EA

HP G G5000 Series
G5001TU, G5040EA, G5000, G5050EW, G5060EF, G5071TU,

G5002EA, G5042EA, G5051EA, G5060EG, G5002TU, GG5050EO,

G5055EA, G5060EO, G5003EA, G5050EI, G5052EA, G5060EP,

G5009EA,G5060ET, G5010EM, G5050ET, G5056EA, G5060EV,

5050EA, G5051TU

HP Special Edition L Series

L2005CO, L2105CA, L2000, L2005CL, L2098XX, L2300,

L2005CM, L2099XX, L2310CU, L2005CU, L2105CL, L2005A3,

L2005CX, L2105NR, L2005A4, L2005US, L2205NR

HP Compaq Business Notebook Series

HP Compaq Business Notebook nx4800

HP Compaq Business Notebook nx4820

HP Compaq Business Notebook nx7100

HP Compaq Business Notebook nx7200

HP Compaq Business Notebook nx7220

HP Pavilion ZE2000 Series

ZE2026EA, ZE2007EA, ZE2040EA, ZE2010EA, ZE2060EA, ZE2015EA,

ZE2090EA, ZE2020AP, ZE2001XX, ZE2022AP, ZE2005AP, ZE2013AP,

ZE2065EA, ZE2017AP, ZE2000Z, ZE2020EA, ZE2003AP, ZE2024EA,

ZE2027EA, ZE2008AP, ZE2044EA, ZE2011AP, ZE2062EA, ZE2015US,

ZE2000, ZE2091EA, ZE2020BR, ZE2002AP, ZE2022EA, ZE2005EA,

ZE2028EA, ZE2006AP, ZE2039EA, ZE2010AP, ZE2055EA, ZE2014AP,

ZE2068EA, ZE2018AP, ZE2001AP, ZE2021AP, ZE2004AP, ZE2025EA,

ZE2007AP, ZE2040BR, ZE2010BR, ZE2058EA, ZE2015AP, ZE2070EA,

ZE2019AP, ZE2001EA, ZE2021EA, ZE2004US, ZE2008WM, ZE2045EA,

ZE2012AP, ZE2064EA, ZE2016AP, ZE2000T, ZE2099XX, ZE2020CA,

ZE2002EA, ZE2023EA, ZE2005US, ZE2030BR, ZE2009AP, ZE2050EA

HP Pavilion ZE2000T Series

ZE2000T-PQ648AV

HP Pavilion ZE2000Z Series

ZE2000Z-PV336AV, ZE2000Z-PV337AV

HP Pavilion ZE2100 Series

ZE2111EA, ZE2115EA, ZE2120CA, ZE2109US, ZE2113US, ZE2117EA,

ZE2129EA, ZE2100, ZE2151EA, ZE2106EA, ZE2110EA, ZE2114EA,

ZE2117US, ZE2130EA, ZE2101EA, ZE2155EA, ZE2107EA, ZE2110US,

ZE2104EA, ZE2109EA, ZE2113EA, ZE2116EA, ZE2128EA, ZE2150EA,

ZE2105EA, ZE2114US, ZE2119EA, ZE2139EA, ZE2102EA, ZE2160EA,

ZE2108EA, ZE2140EA, ZE2103EA, ZE2108WM, ZE2112EA, ZE2115US,

ZE2125EA, ZE2145EA

HP Pavilion ZE2200 Series

ZE2202EA, ZE2299XX, ZE2220EA, ZE2204EA, ZE2228EA, ZE2206EA,

ZE2247EA, ZE2209AU, ZE2274EA, ZE2211AU, ZE2200, ZE2218TU,

ZE2204AP, ZE2203AP, ZE2221EA, ZE2205AU, ZE2240EA, ZE2207AU,

ZE2251EA, ZE2210AP, ZE2276EA, ZE2225EA, ZE2206AP, ZE2242EA,

ZE2208AU, ZE2262EA, ZE2210BR, ZE2285EA, ZE2215EA, ZE2202AP,

ZE2298XX, ZE2220BR, ZE2204AU, ZE2227EA, ZE2213TU, ZE2201EA,

ZE2296XX, ZE2217TU, ZE2203EA, ZE2223EA, ZE2205EA, ZE2241EA,

ZE2208AP, ZE2260EA, ZE2210AU, ZE2284EA, ZE2214TU, ZE2201XX,

ZE2297XX, ZE2206AU, ZE2245EA, ZE2209AP, ZE2265EA, ZE2211AP,

ZE2287EA, ZE2215TU, ZE2288EA, ZE2216EA, ZE2202XX, ZE2220LA,

ZE2205AP, ZE2229EA, ZE2207AP, ZE2250EA, ZE2209XX, ZE2275EA,

ZE2212AP, ZE2201AP, ZE2290EA, ZE2216TU

HP Pavilion ZE2300 Series

ZE2309EA, ZE2315US, ZE2347EA, ZE2355EA, ZE2371EA, ZE2308WM,

ZE2313EA, ZE2346EA, ZE2356EA, ZE2372EA, ZE2357EA, ZE2397EA,

ZE2300, ZE2309NR, ZE2320LA, ZE2348EA, ZE2358EA, ZE2398EA,

ZE2301EA, ZE2344EA, ZE2354EA, ZE2370EA, ZE2308EA, ZE2312EA,

ZE2345EA, ZE2310EA, ZE2343EA, ZE2349EA, ZE2366EA, ZE2302EA,

ZE2311EA

HP Pavilion ZE2400 Series

ZE2405EA, ZE2420LA, ZE2410BR, ZE2400, ZE2410EA, ZE2401EA,

ZE2415EA, ZE2401XT, ZE2420BR,ZE2409EA, ZE2430BR

HP Pavilion ZE2500 Series

ZE2504AU, ZE2505AU, ZE2500, ZE2502AU, ZE2508AU, ZE2503AU,

ZE2506AU, ZE2501AU, ZE2507AU

HP Pavilion ZT4000 Series

COMPAQ PRESARIO B3300 Series

B3300

Compaq Presario C300 Series

C305LA, C308LA, C318LA, C399XX, C300, C302TU, C305TU,

C308TU, C350EA, C300EA, C303NR, C306TU, C309TU, C350EU,

C300EU, C303TU, C306US, C310EA, C351EA, C301NR, C304NR,

C307NR, C310EU, C352EA, C301TU, C304TU, C307TU, C315LA,

C353EA, C302NR

Compaq Presario C500 Series

C555EU, C581TU, C504US, C557CL, C507US, C560TU, C550ED,

C564TU, C552CA, C571NR, C501TU, C554US, C576TU, C503TU,

C555NR, C582TU, C505TU, C557TU, C508US, C560US, C550EF,

C574TU, C502TU, C555ES, C580TU, C504TU, C556TU, C507TU,

C559TU, C542EA, C563TU, C551TU, C570EA, C501NR, C554TU,

C575TU, C502US, C565TU, C500, C552TU, C571TU, C502CA,

C555EA, C577TU, C503WM, C555TU, C506CA, C558TU, C509NR,

C559EM, C540EA, C563NR, C551NR, C568LA, C500T, C554EM,

C561TU, C550EL, C566TU, C500EA, C552US, C572TU, C502EA,

C555EL, C578TU, C504EA, C556CA, C506TU, C559EF, C518LA,

C562TU, C550EM, C567TU, C500EU, C553TU, C573TU, C502EU,

C555EM, C579TU, C504EU, C556EM, C506US

Compaq Presario M2000 Series

M2015AP, M2071EA, M2041AP, M2018LA, M2001EA, M2046EA,

M2022, M2004AP, M2051AP, M2028AP, M2008AP, M2055AP,

M2032AP, M2011AP, M2060AP, M2036AP, M2015CL, M2075EA,

M2042AP, M2019AP, M2001XX, M2047AP, M2023AP, M2005AP,

M2052AP, M2029AP, M2009AP, M2055EA, M2033AP, M2050AP,

M2026AP, M2007AP, M2054AP, M2031AP, M2010EA, M2058AP,

M2035AP, M2014AP, M2070EA, M2040AP, M2018AP, M2001AP,

M2046AP, M2021AP, M2003AP, M2050EA, M2027AP, M2007US,

M2054EA, M2031EA, M2010US, M2059AP, M2035EA, M2011EA,

M2061AP, M2037AP, M2015LA, M2099XX, M2000, M2043AP,

M2019EA, M2002AL, M2013AP, M2065EA, M2039AP, M2017AP,

M2001AL, M2045AP, M2020EA, M2003AL, M2048AP, M2024AP,

M2005US, M2052EA, M2030AP, M2010AP, M2056AP, M2034AP,

M2012AP, M2062AP, M2038AP, M2016AP, M2000Z, M2044AP,

M2020AP, M2002AP, M2049AP, M2025AP, M2006AP, M2053AP,

M2030EA, M2010CA, M2057AP, M2034EA

Compaq Presario M2000Z Series

M2000Z-PV855AV

Compaq Presario M2100 Series

M2105CA, M2125EA, M2150EA, M2105EA, M2128EA, M2155EA,

M2105US, M2130EA, M2175EA, M2100, M2108EA, M2131EA,

M2101EA, M2108US, M2140EA, M2101US, M2113EA, M2145EA

Compaq Presario M2200 Series

M2261AU, M2225AP, M2206AP, M2247AU, M2264AU, M2230EA,

M2208EA, M2250AP, M2268TU, M2236AP, M2212AP, M2253AP,

M2274TU, M2240AU, M2215LA, M2255EA, M2201TU, M2243AP,

M2258TU, M2220AP, M2204AP, M2245EA, M2261TU, M2226AP,

M2206TU, M2248AP, M2264TU, M2245AP, M2260TU, M2224AP,

M2205TU, M2247AP, M2263TU, M2230AP, M2231AP, M2208TU,

M2250AU, M2269TU, M2237AP, M2213AP, M2253AU, M2275TU,

M2241AP, M2216AP, M2256AU, M2202AP, M2243AU, M2259AU,

M2221AP, M2204TU, M2246AP, M2262AU, M2227AP, M2207AP,

M2248AU, M2265AU, M2232AP, M2209AP, M2251AP, M2270TU,

M2238AP, M2214AP, M2254AP, M2276TU, M2241AU, M2217AP,

M2256TU, M2255AP, M2201AP, M2299XX, M2242AP, M2257TU,

M2218AP, M2203AP, M2202EA, M2266TU, M2234AP, M2210EA,

M2252AP, M2272TU, M2239AU, M2215AP, M2244AP, M2259TU,

M2222AP, M2205AP, M2246AU, M2262TU, M2228AP, M2207EA,

M2248EA, M2265TU, M2233AP, M2210AP, M2251AU, M2271TU,

M2239AP, M2214LA, M2254AU, M2200, M2277TU, M2241EA,

M2217LA, M2257AU, M2202TU, M2244AU, M2260AU, M2223AP,

M2205EA, M2246EA, M2263AU, M2229AP, M2207TU, M2249AP

Compaq Presario M2300 Series

M2357EA, M2301NR, M2316EA, M2358EA, M2308EA, M2356EA,

M2300, M2310LA, M2301XX, M2318LA, M2370EA, M2302EA,

M2350EA, M2397EA, M2305NR, M2355EA

Compaq Presario M2400 Series

M2400, M2401XT, M2405LA, M2406EA, M2411EA, M2412EA,

M2401EA, M2425LA

Compaq Presario M2500 Series

M2509AU, M2512AU, M2515LA, M2500, M2520TU, M2503TU, M2526TU,

M2529TU, M2508AU, M2511AU, M2514AU, M2518TU, M2502TU, M2524TU,

M2505TU, M2506TU, M2509TU, M2512TU, M2515TU, M2501AU, M2521TU,

M2504AU, M2527TU, M2507AU, M2510AU, M2513AU, M2516TU, M2501TU,

M2522TU, M2599XX, M2508TU, M2511TU, M2514TU, M2519TU, M2503AU,

M2525TU, M2506AU,M2504TU, M2528TU, M2507TU, M2510TU, M2513TU,

M2517TU, M2502AU, M2523TU, M2505AU

Compaq Presario V2000 Series

V2025AP, V2002XX, V2030US, V2008AP, V2035EA, V2010EA,

V2040EA, V2014AP, V2046AP, V2020AP, V2000T, V2026AP,

V2016AP, V2069CL, V2022AP, V2001AP, V2028AP, V2005AP,

V2033AP, V2009LA, V2038AP, V2011AP, V2043AP, V2017AP,

V2023AP, V2001XX, V2029AP, V2006AP, V2034AP, V2009XX,

V2039AP, V2012AP, V2044AP, V2018AP, V2024AP, V2002AP,

V2030AP, V2007AP, V2003AP, V2031AP, V2009AP, V2036AP,

V2010LA, V2041AP, V2015AP, V2047AP, V2021AP, V2000Z,

V2027AP, V2004AP, V2032AP, V2009EA, V2037AP, V2010US,

V2042AP, V2035AP, V2010AP, V2040AP, V2013AP, V2045AP,

V2019AP, V2000

Compaq Presario V2100 Series

V2134AP, V2108AP, V2165AP, V2139AP, V2112AP, V2143AP,

V2118AP, V2148AP, V2123AP, V2154AP, V2129AP, V2103AP,

V2160AP, V2135AP, V2109AP, V2140AP, V2113AP, V2144AP,

V2119AP, V2149AP, V2124AP, V2155AP, V2130AP, V2104AP,

V2161AP, V2135US, V2137AP, V2110US, V2141AP, V2116AP,

V2146CL, V2121AP, V2152AP, V2127AP, V2101AP, V2158AP,

V2133AP, V2107AP, V2164AP, V2138AP, V2111AP, V2142AP,

V2117AP, V2147AP, V2122AP, V2153AP, V2128AP, V2102AP,

V2159AP, V2110AP, V2140CA, V2151AP, V2126AP, V2100,

V2157AP, V2132AP, V2106AP, V2163AP, V2114AP, V2145AP,

V2120AP, V2150AP, V2125AP, V2156AP, V2131AP, V2105AP,

V2162AP, V2136AP, V2110CA, V2140US, V2115AP, V2146AP,

V2120EA

Compaq Presario V2200 Series

V2220US, V2200, V2208CL, V2210CA, V2210US,V2250EA, V2205US

Compaq Presario V2300 Series

V2312US, V2374AP, V2345AP, V2318AP, V2380TU, V2351AP, V2323AP,

V2386TU, V2304AP, V2357TU, V2329AP, V2392TU, V2306US, V2363AP,

V2335AP, V2398TU, V2310CA, V2369AP, V2340AP, V2313AP, V2375TU,

V2346AP, V2319AP, V2381TU, V2352AP, V2324TU, V2387TU, V2304US,

V2358AP, V2330AP, V2393TU, V2307AP, V2364AP, V2335US, V2396TU,

V2309US, V2367AP, V2338AP, V2312AP, V2373AP, V2344AP, V2317AP,

V2379TU, V2350AP, V2322AP, V2385TU, V2303AP, V2356AP, V2328AP,

V2391TU, V2306AP, V2362TU, V2334AP, V2397TU, V2310AP, V2368TU,

V2339AP, V2398XX, V2310US, V2370AP, V2341AP, V2314AP, V2376TU,

V2347AP, V2320AP, V2382TU, V2300, V2353AP, V2325AP, V2388TU,

V2305AP, V2359AP, V2331AP, V2394TU, V2308AP, V2355TU, V2327AP,

V2390TU, V2305US, V2361AP, V2333AP, V2365AP, V2336AP, V2399TU,

V2311AP, V2371AP, V2342AP, V2315AP, V2377TU, V2348AP, V2321AP,

V2383TU, V2301AP, V2354AP, V2326AP, V2389TU, V2305CA, V2360AP,

V2332AP, V2395TU, V2309AP, V2366AP, V2399XX, V2337AP, V2311US,

V2372AP, V2343AP, V2316AP, V2378TU, V2349AP, V2321US, V2384TU,

V2302AP

Compaq Presario V2400 Series

V2413AU, V2402AU, V2415TU, V2404AU, V2418AU, V2405US,

V2422AU, V2408TU, V2427AU, V2410US, V2400TU, V2433AU,

V2413US, V2402TU, V2417TU, V2405TU, V2421AU, V2408AU,

V2426AU, V2410TU, V2400AU, V2432AU, V2416AU, V2404TU,

V2418TU, V2406AU, V2423AU, V2409AU, V2428AU, V2411AU,

V2401AU, V2434AU, V2414AU, V2402US, V2416TU, V2404US,

V2419AU, V2401TU, V2436AU, V2415AU, V2403NR, V2417LA,

V2405CA, V2420AU, V2407TU, V2425AU, V2410CA, V2400,

V2431AU, V2412TU, V2401XX, V2437AU, V2415LA, V2403TU,

V2406TU, V2424AU, V2409TU, V2429AU, V2411TU, V2401CL,

V2435AU, V2414NR, V2403AU, V2417AU, V2405AU, V2419TU,

V2407AU, V2424NR, V2410AU, V2430AU, V2412AU

Compaq Presario V2500 Series

V2500, V2565US, V2555CA, V2575CA, V2555US, V2575US,

V2565CA, V2582US, V2508WM, V2570CA, V2552US, V2570NR

Compaq Presario V2600 Series

V2624TS, V2605TN, V2657AU, V2615LA, V2636TS, V2660AU, V2626TS,

V2607AU, V2616TS, V2643TS, V2665US, V2628TS, V2608TS, V2618TN,

V2600, V2649TS, V2610CA, V2670CA, V2630TN, V2620TN, V2602TN,

V2652AU, V2611TS, V2698XX, V2632AU, V2622TN, V2604AU, V2655AU,

V2613TS, V2634AU, V2625AU, V2605TS, V2657TS, V2615TN, V2623AU,

V2604TS, V2655US, V2614TN, V2635AU, V2625TS, V2606CU, V2658TS,

V2615US, V2639TS, V2663AU, V2627TS, V2607TS, V2617TN, V2646TS,

V2637TS, V2661AU, V2627AU, V2607CA, V2617AU, V2644TS, V2666AU,

V2629AU, V2608WM, V2618TS, V2601AU, V2650AU, V2610TN, V2670US,

V2630TS, V2620TS, V2602TS, V2652TS, V2612AU, V2699XX, V2632TN,

V2622TS, V2604TN, V2655TS, V2614AU, V2668AU, V2629TS, V2609TN,

V2619TN, V2601TN, V2650TS, V2610US, V2672AU, V2631AU, V2621TN,

V2603AU, V2653TS, V2612TS, V2633AU, V2623TS, V2634TS, V2625TN,

V2606AU, V2658AU, V2615TS, V2638TS, V2662AU, V2627TN, V2607CL,

V2617LA, V2645TS, V2667AU, V2629TN, V2609AU, V2619AU, V2601CL,

V2650CA, V2610TS, V2671AU, V2630US, V2621AU, V2602XT, V2653AU,

V2612TN, V2632TS

Compaq Presario V2700 Series

V2718WM, V2720NR, V2700, V2720W, V2710US, V2718LA,M, V2710CA, V2721NR

Compaq Presario V4000 Series

V4000T, V4003XX, V4020US, V4050EA, V4000XX,V4060EA, V4002XX,

V4005XX, V4035US, V4075EA, V4000, V4003AP, V4015US, V4040EA,

V4004AP, V4025US, V4055EA, V4001AP, V4004XX, V4035CA, V4058EA,

V4002AP, V4005CL, V4035EA

Compaq Presario V4100 Series

V4106AP, V4111AP, V4117AP, V4121TU, V4144EA, V4101AP, V4107AP,

V4112AP, V4118AP, V4122TU, V4145EA, V4133EA, V4160EA, V4105AP,

V4110EA, V4116AP, V4120US, V4135US, V4100, V4102AP, V4108AP,

V4113AP, V4119AP, V4125CL, V4146EA, V4103AP, V4109AP, V4114AP,

V4120EA, V4130EA, V4147EA, V4104AP, V4110AP, V4115AP, V4120TU

Compaq Presario V4200 Series

V4225TU, V4203EA, V4231TU, V4206TU, V4263EA, V4212TU, V4229TU,

V4205EA, V4245US, V4210TU, V4276EA, V4215TU, V4220EA, V4224TU,

V4285EA, V4217EA, V4220TU, V4201TU, V4226TU, V4203TU, V4232TU,

V4207TU, V4265EA, V4213TU, V4217TU, V4221TU, V4201XX, V4227TU,

V4203XX, V4202XX, V4230TU, V4205TU, V4260EA, V4211TU, V4278EA,

V4216TU, V4220NR, V4200, V4233TU, V4208TU, V4274EA, V4214TU,

V4218TU, V4222TU, V4202EA, V4228TU, V4204TU, V4240US, V4209TU,

V4275EA, V4215EA, V4219TU, V4223TU, V4202TU

Compaq Presario V4300 Series

V4376EA, V4322EA, V4335EA, V4387EA, V4377EA, V4300, V4325CA,

V4336EA, V4382EA, V4305EA, V4325US, V4338EA, V4308EA, V4332EA,

V4347EA, V4310NR, V4332US, V4354EA, V4320EA, V4333EA

Compaq Presario V4400 Series

V4402TU, V4407TU, V4402XX, V4408TU, V4403TU, V4435NR, V4404TU,

V4440US, V4400, V4405TU, V4450EA, V4401TU, V4406TU

Compaq Presario V5000 Series

V5031EA, V5088XX, V5000T, V5015CA, V5099XX, V5005US, V5026EA,

V5059EA, V5006EA, V5030EA, V5079EA, V5000, V5009EA, V5032EA,

V5094EA, V5002EA, V5015US, V5033EA, V5099EA, V5004EA, V5025EA,

V5054EA

Compaq Presario V5100 Series

V5108TU, V5115CA, V5100TU, V5100, V5119US, V5102AU, V5128EA,

V5104AU, V5162EA, V5105US, V5108EU, V5120NR, V5102NR, V5150EA,

V5104TU, V5199XX, V5106TU, V5109TU, V5115EU, V5101AU, V5122EU,

V5102TU, V5155EA, V5105CA, V5107EU, V5110EU, V5111TU, V5100AU,

V5120EU, V5102EU, V5132EA, V5104EU, V5189XX, V5106EU, V5115US,

V5101TU, V5125EU, V5103AU, V5160EA, V5105EU, V5107TU, V5110TU,

V5116EU, V5101US, V5126EU, V5103TU, V5160US, V5105TU, V5108CU,

V5111EU

Compaq Presario V5200 Series

V5202TU, V5243TU, V5221TU, V5205TU, V5248TU, V5226TU, V5208TU,

V5254TU, V5232EA, V5211TU, V5260TU, V5235EA, V5215LA, V5216TU,

V5201TU, V5241TU, V5220TU, V5204US, V5246TU, V5224TU, V5238TU,

V5218TU, V5203TU, V5244TU, V5222EA, V5206OM, V5249TU, V5227TU,

V5209TU, V5255TU, V5232TU, V5212TU, V5261TU, V5207TU, V5252TU,

V5230TU, V5210TU, V5258TU, V5234EA, V5214TU, V5236TU, V5217TU,

V5201US, V5242TU, V5221EA, V5205NR, V5247TU, V5225TU, V5208CA,

V5253TU, V5231TU, V5210US, V5259TU, V5234TU, V5215EA, V5237TU,

V5218LA, V5235TU, V5215TU, V5251TU, V5229TU, V5210CA, V5257TU,

V5233TU, V5214EA, V5236EU, V5200, V5239TU, V5219TU, V5204NR,

V5245EU, V5222TU, V5206TU, V5250TU, V5228TU, V5209US, V5256TU,

V5233EA, V5213TU, V5299XX, V5236EA, V5216EA, V5201CA, V5240TU,

V5220EA, V5204TU, V5245TU, V5223TU, V5207NR

Compaq Presario V5300 Series

V5300, V5308CA, V5303NR, V5310US, V5304US,

V5315WM, V5305WM, V5306US, V5307US

Thông số pin laptop
Hãng SX HP
Dùng cho laptop HP DV1000 , ZE2000 , DV4000 , DV5000 , M2000 , C300 , M2300 , M2400 , M2000 , M2100 , M2200 ,B3300 ,...
Loại pin Lithium-Ion (Li-ION), 6 cell
Dung lượng 4400mAh
Điện thế 10.8V
Bảo hành 12 tháng(1 đổi 1)

Có thể bạn quan tâm